marți, 30 octombrie 2012

Om de rând, iubitor de cultură

Sunt un om de rând şi apreciez tot ce-i adevărat
 IUBESC România
oraşul meu drag Buzău
soarele şi ploaia
 luna şi zăpada.
toate anotimpurile cu frumuseţile lor
lumea preocupată de lumină
cărţile din biblioteci
parcurile curate
oamenii preocupaţi de viaţă
muncă
învăţătură
dornicii în a face câte ceva-n zona lor
pentru semeni ori aerul mai curat
fructele naturale
apa potabilă
aerul respirat cu mireasmă de frunze şi pomi
iarbă şi flori
mâlul apei curgătoare
oameni adevăraţi
iubitori de Moralitate! Salut prieten(i)e
în curând vom avea iarăşi alegeri
şi vreau să VOTEZ dar
nu mai vreau invazii de căpuşe
de aburitori
şpăgari
calici
mincinoşi
răi
vreau să votez un viitor parlamentar

cu bibliotecă-n casă
simţitor al luminii cărţilor
iubitor de oameni
istorie
viitor
doritor de progres
civilizaţie
să promoveze cultura
în ultimii şapte ani
oraşul nostru a avut două cenacluri literare
doar la marginile oraşului
azi
şi  gestul dăruirilor de cărţi
  e privit rece, rece
ca gresia de la intrare.
Aha!
era să uit
şi...totuşi! vreau să votez
avem noroc?
se aude că avem un parlamentar
unul iubitor de cărţi
dar, vai! păcat
nu şi-a ales bine partidul
adevărat?ori
ce-i la centru, nu-i în provincie? 

duminică, 21 octombrie 2012

S-a întâmplat în sala,,Mircea Eliade'' a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti

Căldura începutului de noiembrie a anului 2011, a însemnat o plăcută călătorie în drumul Bucureştiului. Era o zi mare în rândurile unui grup de sclavi ai condeiului într-o vreme când cultura a fost lăsată de(o)parte de către mulţi Cârmaci cu alte priorităţi. Cu toate acestea scriitorii Florentin Popescu, Victor Gh. Stan, Ion Andreiţă, Elisabeta Iosif, Emil Lungeanu şi alţii, n-au cutezat în a aştepta grupul de la Buzău, Trandafir Sâmpetru, Viorel Frâncu, Ştefan Dima şi alţii. Aici, la Biblioteca Metropolitană ,,Mihail Sadoveanu'', Editura RawexComs-Bucureşti, organiza lansarea volumului jubiliar din ciclul ,,Bucurii autocreate'' - Pasiuni din...Amintiri!
Iată! Dragii mei, una din frumoasele amintiri de atunci, citită de Dir. Editurii Raluca Tudor:
,,Ocarte mică / n-am luat cu mine /  Decât o carte subţire / Aşa ca o frunză / Aşa ca o viaţă de om / M-am gândit c-o să mă doară spinarea / C-o să mă doară numele / Care-o va căra. (Povara de Marin Sorescu).
După aceste versuri soresciene, justificate, veţi vedea, permiteţi-mi să vă salut pe toţi, din toată inima şi să-mi exprim părerea de rău că nu sunt alături, decât in acest mod.
Cartea d-lui Dumitru K. Negoiţă - Pasiuni din...Amintiri! RawexComs / Bucureşti 2011 - este un restituţio parţial, a unor pagini din istoria noastră, mixate într-un mod personal şi, nu şi-a propus scopuri măreţe. Prin conţinut nu şi-a dorit să concureze pentru nici un premiu literar, nu face altceva decât să redea, puţin câte puţin, frânturi din bucuriile trăite. Dorinţa autorului de a transmite generaţiilor viitoare, cioburi din ce a însemnat dragostea de oameni şi de frumos, pentru valorile naţionale umane şi materiale păstrate de memoria sa afectivă, nu este decât o declaraţie de iubire necondiţionată. Aş îndrăzni, această carte este un gest de patriotism adevărat. Aşa cum am spus în începutul acestui discurs, parafrazându-l pe Marin Sorescu, Dumitru K.Negoiţă îşi construieşte cartea de vizită, cât să-l doară povara frumuseţilor trăite.
Îl felicit şi-i doresc să rămână cu aceeaşi zestre afectivă, nealterată''. Semnează, Mariana Vicky Vârtosu.

duminică, 14 octombrie 2012

De la Centenar la...Comemorare!

Dovadă privind o donaţie de cărţi la Braşov.
  1. În drumul Buzău - Braşov, via Siriu, începând cu Pătârlagele, treci prin 3 oraşe şi jumătate! Că vremea lui Ceauşescu dădea ca sigură şi localitatea Prejmer. Frumos traseu, drumul naţional prin Pădurea ,,Hanul Ciuta'', zona Oraşului Nehoiu, Barajul Siriu cu kilometrii de şosea prin munţi şi ieşirea în Judeţul Covasna, prin Oraşul Întorsura Buzăului şi urcarea Predeluşului iar din Vârful acestuia ajungi în judeţul Braşov, coborând prin Teliu înspre râul Tărlung, oraşul care n-a fost să fie...Confortabil şi mersul cu autocarul, lume de tot neamul. Mai aproape de Braşov, a trebuit să stau ca la fotograf, depărtându-mă de cineva care mirosea a ulei rânced ori de unul a putinei neopărit...
  2. Plecarea înspre Braşov, (cu două zile de - Centenarul 1912 - 2012 Iorgu Cosma despre care, buzoienii mei dragi, din păcate, nu m-au susţinut) s-a efectuat, pentru a lua parte la: 
  3.  Comemorarea unui an de la decesul fratelui meu, odihnindu-se într-un cimitir de la ,,Poalele Tâmpei''.
  4. Într'u amintirea acestor momente, nu puteam să nu vizitez, Biblioteca Judeţeană ,,George Bariţiu'' Braşov, dăruind, cum se poate observa şi din imagine, cele 4  volume: Mănăstirea din comuna pierdută / Vipereşti comuna despicată / Despre adâncuri şi prezent / Poemul celor şapte.

sâmbătă, 6 octombrie 2012

Colecţii: Rarităţi mondiale

Colecţionarii şi nu numai au sărbătorit, cu patru ani în urmă, la 15 iulie, 150 de ani, sumă rotundă de când ,,Gazeta de Moldavia'' aducea la cunoştinţă că pe 15 iulie 1858 se introducea mărcile poştale ,,Cap de bour'', stabilindu-se 27 parale, la o greutate de  2,5 dramuri şi-o lungime de 8 poşte. Cei care depăşeau, scoteau din chimir încă 54 parale.
Moldova a executat 4 tipuri de mărci poştale ,,Cap de bour'', cu-n tiraj de 24 064 exemplare, cotate astfel: 27 parale; 54 parale; 81 parale şi 108 parale.
La 1 noiembrie 1858, tipărindu-se a II a emisiune, cu acelaşi semn heraldic ,,Cap de bour'', ce conţinea o indicaţie ,,Porto'', plata făcându-se la expediere ,,Franco'', emisiune ce a cuprins valorile: 5 parale; 40 parale şi 80 parale.
Prima ediţie a depus la finanţele Moldovei 12 318 mărci nevândute, pentru a fi distruse. Cele 11 746 vândute, fac parte din rarităţile mondiale.
Interesaţii istoriei poştale dar şi colecţionarii au aflat câte mărci din prima emisiune ,,Cap de bour'', mai sunt prin lume. Una din surse, păstrată şi-ntr-o propie minicolecţie (Almanahul satelor - 1989) unde A.Damian afirma că-n revista ,,Sammer Dienst'' / 1978, colecţionarul german Fritz Heimbuchber, dădea ştirile:
108 parale - 139 ştampilate ; 23 pe plicuri; 16 neuzate
108 parale - 194 ştampilate; 39 pe plicuri; 30 neuzate
54 parale - 136 ştampilate; 22 pe plicuri; 21 neuzate
27 parale - 491 ştampilate; 85 pe plicuri; 12 neuzate.
La un foarte simplu calcul, raportat la milioane de colecţionari, cel care deţine un astfel de exemplar (aşa cum făcea referire şi autorul din almanah) deţine o RARITATE  MONDIALĂ.


luni, 1 octombrie 2012

Un poet...Despre adâncuri şi prezent

M-am întâlnit cu poetul de multe ori în...virtual! Pe-o ,,reţea literară''. Iar în real, ne-am salutat şi am vorbit în -anticamera de la Biblioteca de carte religioasă, din curtea fundaţiei,,Sf. Sava de la Buzău'', unde pregăteam câteva sute de ziare din-Orânduirea fără libertate, pentru donaţie. Aici, i-am oferit poetului cartea ,,Despre adâncuri şi prezent (Dialoguri şi lumina de la Cernica).
Iată! Dragii mei, surpriza:
- Felicitări sincere, spune Costel Suditu, pentru reuşită d-le  D. Negoiţă. Am citit cu încântare şi impresionat, am ticluit din cuvinte, ca o mulţumire :
,,Ce bogăţii lăsata-i spre ochi
Dar mai ales cât de multe în noi!
Ne-au podidit păşiri peste gropi
Atâtea necazuri şi-atâtea nevoi

Că te-am uitat, în afară de-o Cruce
Chiar şi aceasta, la mulţi ce străluce
În aur la gât, scăldat în păcate,
Purtată ca drept iertătoare de toate

O rugă e locul acesta sfinţit
De-atâta istorie, de-atâta nerobit
Mă-ncarcă şi pot ca să spun apăsat
Cu tot ce străbunii mei au visat

Mă-nclin peste locuri, mă-nclin peste carte
Mă-nclin Creatorului să-mi ierte păcate
Şi-n sufletul meu de om păcătos
Încerc a suci răutatea pe dos''.