duminică, 20 octombrie 2013

O lansare cu...umor! pe toate feţele!

Vine-o vreme când, nelăsându-ne doar coptaţi la viaţa de zi cu zi şi, pentru a ne mai încărca bateriile avem nevoie chiar de zâmbete. Iar  umoriştii cunosc lucrul acesta foarte bine. Aşa că, la invitaţia primită de la maistrul Mihai Sălcuţan, nu am stat pe gânduri şi am răspuns afirmativ, iar sâmbătă, 19 octombrie 2013 am fost printre cei prezenţi la Casa de Cultură  "Ion Caraion"a municipiului Buzău la lansarea cărţii "Umor pe toate feţele". Carte ce cuprinde " Cenaclul umoriştilor Nicolae Grigore Mihăescu - Nigrim"  din Buzău. La acest eveniment cultural, pe lângă unii din  membrii Cenaclului buzoian, au luat parte bucureştenii George Corbu, prefaţatorul cărţii, binecunoscuta epigramistă prof. Elis Râpeanu care împreună cu autorul Mihai Sălcuţan au prezentat invitaţilor, scriitori, istorici, pictori, tineri cu apetit înspre literatură. În cele 150 de pagini desfăşurate pe 3 capitole, urmează la final 3 anexe, prima reprezentând "Procesul-verbal" de constituire semnat de membrii fondatori, iar alte două prezentând date ceva mai în urmă(adică,din anii 2000 şi 2001) cu: Festivalul Naţional de Epigramă "Cât e Buzăul de mare". Capitolul I, după prefaţa scriitorului  George Corbu, cuprinde printre altele,"scurtă istorie a cenaclului", activitatea cenaclului". Capitolul II, într-o ordine alfabetică, nominalizează pe cei 10 membrii cenaclişti (seniorii), cu unele din lucrările acestora. Urmând ca în ultimul capitol să prezinte un număr de 22 de liceeni cu lucrările acestora. De-ar fi să mă opresc la o epigramă, bineânţeles seniorii, fiind scriitori consacraţi dar, un nume de licean buzoian predestinat umorului, Gioni Beţivu, mi-a atras atenţia.
Revenind la lansare, aceasta, într-o frumoasă zi de octombrie, pentru mine, a însemnat o bucurie, o sărbătoare culturală unde te găseşti, unde te întâlneşti cu prieteni, cu neprieteni, cu oameni cu nasul pe sus, cu toţii VALORI CULTURALE.