joi, 2 ianuarie 2014

Amintiri de peste 47 de ani

Amintiri din anul 1966 de la Boldeşti-Scăieni
Din făgaşul stărilor acumulate într-o grămadă de vreme, de rupi o punte ce-ai atrăbătut-o, doar aşa, să uităm trecutul, "să ne îmbrăţişăm"sună normal doar pentru suferinzii unor cauze din sistem, fie a acelora care au călcat strâmb, fie a celor care au fost nedreptăţiţi ori a celor care nu au reuşit a se adapteze, dar să uiţi ori să-ţi fie ruşine cu copilăria sau şi mai rău, să-ţi negi copilăria, amintirile nu te lasă! Ele se aşează uneori în calea uitării precum bogăţiile unora de azi smulse (pe cât de drept?) hulitului sistem. Sistem care-n anul 1965 punea bazele înfiinţării - Platformei Industriale Buzău, odată cu Organizarea examenelor pentru şcolarizarea admişilor ce urmau să frecventeze viitoarele alei Industriale.Trimiţând elevi precum: Viitoarea fabrică de Sârmă la Galaţi; Zahărul la Roman; Chimica la Brăila... Geamurile, în urma examenului de la Şcoala nr.1 Buzău, admişii s-au îndreptat la grupul şcolarScăieni, viitorul din anul 1968, oraş Boldeşti-Scăieni). Ajunşii de pe Plaiurile buzoiene alături de cei din zona Văii Teleajenului în clădirea internatului din Scăieni, s-a mai vorbit cândva prin "Paşi nevăzuţi", iar asemenea bucurii vor rămâne-Dincolo de nostalgiile celor care-şi mai doresc să soarbă câte ceva din vremea împlinirii celor 18 ani (după absolvire), când, cu toţii şi-au luat soarta în propiile mâini! Cei mai norocoşi dintre absolvenţi au fost cei repartizaţi la-Institutul de cercetări din domeniul-Fabricării şi prelucrării sticlei Bucureşti. Iar gloata, până la aducerea utilajelor la Buzău, din anul 1968 până-n anul 1970, repartizaţi la Geamuri Scăieni şi la Geamuri Blejoi ( jud. Prahova).    Dominanta principală a însemnat şi via legătură, de amiciţie, între elevii de pe întregul întins al Buzăului, al plaiurilor şi câmpiile acestuia, precum şi a celor după Valea Teleajenului şi împrejurimile Ploieştiului.În acest grup întâlnind şi elevi mai mari, precum cunoscutul de mai târziu Jurnalistul Titus Stochiţoiu, de pe meleaguri gorjene.Şi, de-ar fi să rostogolim mai multe amintiri, fie a acelora repartizaţi la Bucureşti ori ajunşii la Buzău, rămaşii în Prahova sau răspândiţii prin România, marea majoritate au continuat studiile, fie-n domeniu, fie-n cu totul alte domenii.
Vorbind despre legăturile, din ce-a fost ce-a mai rămas, nu numai se pare a şi continuat! O importantă măsură în ale continuităţii, graţie subinginerului Costică Bârsan, de pe Marghiloman! El fiind şi cel care a strigat adunarea după 30 de ani de la absolvire, în anul 1998, adunare ce s-a desfăşurat lângă Fabrica de geamuri Scăieni...Atunci, motivat ori nu, semnatarul acestor rânduri a lipsit. Hotărând a fii, după alţi zece ani, la a 40 a Aniversare, să-şi dreagă lipsa, urând şi donând unor colegi precum ofiţerului Ion P., cartea"Marea Grădină"; ing. Ion Tureac "Mănăstirea din comuna pierdută", maistrului Radu Bulimete "Mănăstirea din comuna pierdută", Omului de afaceri Constantin M. "Marea Grădină"; preot Vasile Rădulescu"Mănăstirea din comuna pierdută"; sing. Chiva...şi multor altora! Atunci, în anul 2008, la întâlnirea după "Valea Buzăului", le-am urat foştilor colegi  care au mai rămas din cele 3 clase, trecuţi de 60, multe mângâieri de la nădejdile ce le-au semnat iar amintirile să le aducă bucurii noi, descătuşându-se de Povara vremii şi-a vremurilor! Atunci când un alt coleg preot Vasile Rădulescu , a împărţit câte-o icoană. Astăzi, se cuvine ca cele mai minunate, trainice urări şi împliniri să fie adresate continuatorului, animatorului sing. Costică Bârsan, care a reuşit de-o vreme mai aproape în fiecare an să sune ADUNAREA, ba, mai mult, de ceva timp adună şi PENSIONARII de la fostul GEROM. Sincere felicitări Costică - Ani mulţi cu bucurii!