vineri, 8 iulie 2016

Opinia şi cultura buzoiană

În capitala judeţului de interferenţă a Ardealului cu Moldova,  judeţul Munteniei este unul din adeptele promovării culturii. Aici cultura, chiar şi-n vremea Orânduirii fără libertate, a ocupat pagini importante cu privire la literatură, articolele din: "Cadran literar", "Cadran istoric....
Astăzi, publicaţia "Opinia", continuatorul ziarului "Viaţa Buzăului", graţie unui om de suflet, scriitorul Marin Ifrim, membru titular  al LSR, continuă să adune în paginile sale, informaţii despre unele publicaţii literare. Astfel, în aceeaşi pagină, precum altădată, Literatura de la pagina a 6 a, scriitorul reprezentativ al judeţului Buzău, ne informează că prestigioasa revistă "Spiritul critic"nr. 3 (57) iulie 2016, la "Caruselul revistelor", Petre Azaduca acordă "spaţiu generos" revistelor "Cartelul metaforelor", revistă buzoiană a Casei de Cultură a Sindicatelor Buzău...alături de revista "România Literară", revistă a Uniunii Scriitorilor.
Cum, redactorul-şef al revistei "Cartelul metaforelor", Marin Ifrim, ţine vie publicaţia pe hârtie, în paginile Opiniei buzoene, pomeneşte şi de revistele "Renaşterea ruşeţeană"nr. 4/2016, precum revista noastră "Uscând o lacrimă" nr. 30/32din 2016, nominalizând că, în domeniul literar, au semnat articole de "larg interes cultural": Mariana Vicky Vârtosu, Vlad Teodor Petcu, Petre Isachi, Dumitru K Negoiţă, Florin Grigoriu şi, cu voia domniei sale, Nistor Tănăsescu şi Marin Ifrim. Referitor la poezie, semnatarul articolului a spus: "- Multă poezie bună, remarcabile până la obsesie fiind poemele lui Girel Barbu şi George Militaru".
Aşadar, publicaţiile pe hârtie nu mor. Să ne trăeşti dragă Marin Ifrim că, printre multe alte preocupări literare ale judeţului, ne ţii încă vie, publicaţia pe hârtie.