duminică, 15 ianuarie 2012

Doar, Luceafărul poeziei, să ne judece - povestire de ieri

Vreau să vorbesc la cald, să n-am, eu, nici o dreptate că, dreptatea s-a...dus ! Chemat de reprezentantul de seamă al Casei de Cultură "Alexandru Sahia" Buzău, la sărbătorirea naşterii poetului Naţional, Mihai Eminescu, n-am venit cu mâinile goale ci, am venit cu decupări din cele 1000 de ziare şi, mai recent 800, limitându-mă la anul 1964, când Gheorghiu Dej, vrem nu vrem, după rele şi belele, a avut o deschidere şi, profitând de această (în dictatură) oportunitate, ziarul "Scânteia" din, marţi 9 iunie 1964, a prezentat pe prima pagină (oare, azi se mai întâmplă ?)"Luceafărul poeziei româneşti"(spectacol consacrat comemorării lui Eminescu). O pagină specială, consacrată Marelui poet. Din acelaşi an, un alt ziar "Scânteia", cu "Arta versului eminescian", un facsimil al "Luceafărului", în redacţia finală, de Academician Al. Filipide, o ilustraţie la "Scrisoarea I). "Zilele Eminescu, pe marginea viziunii filozofice eminesciene", de Academician Mihai Ralea."Prezenţa poetului", de Valeriu Râpeanu, ilustraţie la "Făt-Frumos din lacrimă). Şi, să nu vă mai reţin, o plachetă Jubiliară : 1850 - 1889 - 1989.
La această întâlnire, dincolo de nemulţumirile unora, de aducerile mele (dintr-o măruntă colecţie), poeţii au recitat, mai Marii au premiat. Dar cum era şi va fi normal, Marele poet, a fost şi v-a rămâne - În vecii vecilor, " Luceafărul poeziei româneşti", iar noi, care mai dorim să-l preaslăvim, nu pentru a ne fi nouă bine ci,pentru - Arta sa : "Arta versului eminescian", pe care, până şi dictatorii, nu au avut ce face şi, au dat voie să-l PREAMĂREASCĂ. Asta-i. Am zis.