miercuri, 27 iunie 2018

ANIVERSARE

Moral(u)itate la 10 ani

Mare curaj pe tine să promovezi ceva ce nu-i în trend, îmi spunea un amic acum 10 ani. După o scurtă vreme, când mulţi au început să arunce cu bolovani, aveam să-i dau dreptate amicului. Cu toate acestea am continuat chiar şi în ciuda unor telefoane anonime. De fapt nu doresc să intru în astfel de detalii, mai ales că, după toate cele, Moral(u)itate rezistă şi astăzi.
De ce moralitate?
Pentru a răspunde la această întrebare, putem aminti că:
*,,Morala se leagă indisolubil de ideia de bine, opusă ideii de rău".
*,,Moralitatea este o realitate înaintea oricărei gândiri  raţionale".
*,,Morala e în fapte, nu în sentimente".
*,,Morala este cea mai mare maestră a educaţiei".
Desigur, orice om de bună credinţă, orice om care iubeşte lectura, poate continua cu citate despre moralitate. Pentru cei de altă părere pot să vin cu câteva precizări prezentând următoarele citate:
a.,,Pot ierta mândria cuiva, doar dacă nu încalcă mândria mea".
b.,,După apusul soarelui,  orice licurici crede că îi poate lua locul".

marți, 22 mai 2018

Antologia ,,Centenarul Unirii (Starpress 2018")

Cu o prefaţă profundă, în care Preşedintele  naţional al Ligii Scriitorilor Români Al. Florin  Ţene, membru al Academiei Americană Română de Cultură şi Ştiinţă  ne prezintă ,,Rolul literaturii în oglindirea Marii Uniri",  unde se analizează rolul pe care ,,l-a avut presa literară şi literatura", începând din 1918 şi până în zilele noastre. Punctând preocupările din diferite perioade şi nominalizând personalităţile literare, fie de la ,,Viaţa românească", ,,Sburătorul", fie din cadrul diferitelor curente literare, precum ,,Modernismul", ,,Tradiţionalismul", ,,Constructivismul", ,,Suprarealismul", ,,Gândirismul"... făcând, aşa cum spune scriitorul, criticul literar, Preşedintele LSR, Al Florin Ţene, o succintă incursiune în istoria literaturii române, demonstrând o continuitate privind modul de dezvoltare a literaturii noastre şi-apoi, prezentând colaboratorii acestei Antologi.
Revenind la  ,,Antologia Centenarul Unirii, Starpress 2018", autoarea Ligya Diaconescu, ne prezintă următorii poeţi şi poeziile acestora, prezentate în anul Centenarului:
Mariana Popa, Ştefan Lucian Mureşanu, Melania Rusu Caragioiu, Nicoleta Drăgan- Bucşă, Florin T. Roman, Maria Filipoiu, Ovidiu Jucan, Virginia Vini Popescu, Galina Martea, Cristian Marineascu, Camelia Florescu, Geanina Ivănescu, Scopos Teona, Constantin Predescu-Neacşu, Elena-Alina Grecu, Costina Ştefănescu, Calotă Rodica, Constantin Iordan, Elisabeta Silvia Gîngu, Maria Giurgiu, Ion Gheorghe Pricop, Lucia Bibarţ, Stan M. Andrei, Olimpia Sava, Rodica Ghinea, Aurel Bele, Gheorghe-Dan Obogeanu, Ligya Diaconescu.
Proza din această antologie este prezentată de:
Al. Florin Ţene, Elena Jucan, Melania Rusu Caragioiu, Dumitru K. Negoiţă, Cîndea Florica, Teresia Bolchiş Tătaru, Elena Buică, Nadia Urian, Caruina A. Ienăşel, Magdalena-Eugenia Albu, Monica Duşan, Galina Martea, Petru Ilie Birău, Isabela Brănescu, Teona Scopos, Ion Părăianu, Agapie Gina şi autoarea Ligya Diaconescu.
Aşadar, printr-o muncă de creaţie, printr-o muncă de utilitate publică, să ajutăm la impulsionarea tineretului, înspre afirmare, înspre dezvoltarea ,,Indentităţii noastre Naţionale".

vineri, 30 martie 2018

Revista buzoiană ,,Uscând o lacrimă", a ajuns la numărul 53

Noua serie care găzduieşte Liga Scriitorilor - Filiala Buzău, ajunsă la numărul 53, cuprinde:
Articolul scriitorului Al. Florin Ţene, intitulat ,,Adunarea generală de alegere a conducerii centrale a Ligii Scriitorilor".
Articolul scris de Voichiţa T. Macovei, intitulat ,,Al Florin Ţene: Mai avem nevoie de cultură?"
Poezia autorului Florin Grigoriu ,,Stare de Imn"
Prozopoezia lui Marin Ifrim ,,Jurnal pentru dr. Valeriu Bistriceanu".
Poeziile, autoarei Elena Silvia Săracu ,,Visam, Iedera în rugăciune, De ce? De ce?"
O parte din poezia lui Dumitru Mihai ,,Ştafeta omenirii (I).
Poezia Irinei Lucia Mihalca ,,Timp de-amintire, timp de uitare"
Poezia Ginei Agapie ,,Ursul". Poezia ,,Iubind imposibilul", de Dumitru K Negoiţă. Poeziile ,,Labirintul, Viaţa...", autoarei Dana Biţeanu. Poezia ,,Adam şi Eva", de Mihaela Socol.
Epigrame: Primite de la Mihai Sălcuţan
,,Statele", de Emil Tarlapan; ,,Între vis şi realitate", Mircea Ionescu-Quintus;
 ,,Unire, români!", de Ion Diviza. ,, Solul Unirii (Lui Grigore Vieru", Mihai Cucereavîi.
,,Cetăţile", Victor Macarevici; ,,Prutul", Mihai Moleşag;,, România şi R. Moldova", Daniel Corbu.
,,Rânduială dumnezeiască şi România", Mihai Sălcuţan. ,,Doină", Nicolae Nicolae.
,,Guvernatorilor Guberniei Moldova", Ioan Pop; ,,La plecarea din Chişinău", Florian Saioc.
,,Podul de flori de peste Prut", Nichi Ursei.
Eseul ,,Arta poetică a Irinei Lucia Mihalca, ziditoare de suflete", Mariana Gurza.
Eseul ,,O revelaţie...", George St. Savu. ,,Casa Memorială V. Voiculescu, Gheorghe Postelnicu.
,,Oameni care întemeiază", Roxelana Radu.
Prietenii revistei noastre de la Şcoala Gimnazială ,,Mircea T. Bădulescu", Buzău
,,O fraţilor, treziţi-vă", Lazăr Ştefan cl. a VII a; ..., Articolul ,,Ofiţerii bădulesceni", Gina Agapie.
Articolul ,,Clepsidra", Orghidan Magdalena.  ,,100% deloc", Silvan G. Escu.
Eseu ,,Elena Căpăţână la al patrulea volum", Dumitru K Negoiţă
,,Creativitate românească la Centenarul Unirii şi De ziua femeii", Elena Căpăţână
Poezia ,,doar tu", de George Vlaicu; ,,Casa nimănui", Cornel Diaconu;
Poeziile ,,Sonetul timpului trecut şi (Pseudo)sonetul timpului pierdut", Gheorghe Oncioiu.
Despre valorile buzoiene
,, La Ruşeţu", Radio Pro Diaspora
,,Dragobetele împreună", Nicolae Muşat. ,,Lansare de carte pentru....cititori" Elena Căpăţînă
Articolul ,,Din istoria comunei Ruşeţu", Dumitru K Negoiţă.
,,Epigramele (Re)Unirii", Mihai Sălcuţan
,,Într-o ţară plină de mici dictatori, suntem în ţara noastră!", Marin Ifrim
Pe ultima pagină sunt reprezentate  apariţiile editoriale, fiind nominalizate 12 volume şi numele autorilor.


luni, 26 februarie 2018

Să ştie toată lumea planeteiRomânia sărbătoreşte
mult mai mulţi ani de unire
unirea de acum100 de ani
a făcut-o şi Mihai Viteazul
în anul 1601, cu 417 ani, în urmă.
Acum, peste 2500 de ani, pământul
României de azi, era al Daciei mari
Dacia lui Burebista...
Dacia lui Decebal
O ţară întinsă, cu oameni gospodari
cu pământ fertil, în interiorul căruia
se aflau numeroase bogăţii
poftite de multe imperii
care au şi fărămiţat-o!

 

sâmbătă, 17 februarie 2018

Concurs cu premii la Monumentul de la Ursoaia

Cu ocazia sărbătoriri - URSOAIA la a V a întrunire, sub egida Ligii Scriitorilor, Filiala Buzău, se încearcă o continuare a celor două ediţii a Concursului cu premii ,,Iorgu Cosma". Dacă cele două ediţii au avut loc înaintea aducerii acasă a multimedaliatului erou-monah amintit. De data aceasta, ediţia a III a, se va finaliza cu premierea concurenţilor, chiar la monumentul eroului-monah din fosta comună Ruşavăţu, în data de 10 mai 2018.
Desigur, aceste demersuri se află la început de drum, dar, odată cu stabilirea juriului se încep şi înscrierile pentru Concurs.
Reamintim că-n subiectul  concursului trebuie  să  fie inclus obligatoriu răspunsul la întrebarea:
1. Dacă eroul-monah Iorgu (Gherasim) Cosma are monument la Mănăstirea Cernica, de ce i s-a mai înălţat unul şi la Ursoaia?
Aşa cum s-a mai precizat şi-ntr-o altă pagină de pe o reţea de socializare, concurenţii trebuie să prezinte minim o pagină format A4, sub formă de  eseu, poezie, proză...bineînţeles în conţinutul acestora întrebarea amintită constituie cel mai util ghid.
Revenind la stabilirea juriului, iată, componenţa acestuia:

* Elena Căpăţînă, secretar, Filiala Buzău al Ligii Scriitorilor
* Cornel Diaconu, membru al Filialei Buzău a Ligii Scriitorilor
* Roxelana Radu, director al Asociaţiei de Cultură Ortodoxă
* Ion Olteanu, membru în comitetul director al Asociaţiei ,,Sfatul"
* Dumitru K Negoiţă, preşedinte al Filialei Buzău al Ligii Scriitorilor.

Aşadar, cu precizarea că şi Biblioteca ,, Ion Caraion", din comuna Vipereşti, este alături de noi, vă aşteptăm, dragi concurenţi înscrierea, chiar şi pe această pagină de blog.

joi, 25 ianuarie 2018

CONCURS CU PREMII LA MONUMENTUL DE LA URSOAIA

 În 10 mai 2018, cu ocazia celei de-a V a Ediţie de la Şcoala Gimnazială Ursoaia, la Monumentul Eroului-monah Iorgu (Gherasim) Cosma, va avea loc şi premierea concurenţilor. Acest fapt, înseamnă şi preluarea celor 2 ediţii: 
* Ediţia I a, desfăşurată în anul 2010 (câteva detalii în volumul ,,Despre adâncuri şi prezent (dialoguri şi lumina de la Cernica), ,,Reţeaua literară", blogurile: ,,Moral(u)itate. blogspot.com  şi  dumitrunegoitza.blogsopot. com)
* Ediţia a II a intitulată ,,Concursul cu premii Iorgu Cosma"în anul 2011(detalii, în volumul şi blogurile amintite...). 
Reamintim că din juriul ediţiei a II a au făcut parte.
* Directorul Fundaţiei Sf.Sava de la Buzău, pr. prof. dr. Mihail Milea
* Preşedinte Filiala Vrancea a Ligii Scriitorilor, Mariana Vicky Vârtosu
* Inspector limba română, de la Inspectoratul Judeţului Buzău, Oana Pleşea
* Redactor-şef ,,Amprenta" Buzău, Valentina Bucur
* Iniţiator, membru LSR, Dumitru K Negoiţă.
Laureatul acestui CONCURS a fost Vasile Anton din Iaşi
....
Aşadar, vom relua acest CONCURS, cu Ediţia a III a, sub egida Filialei Buzău a Ligii Scriitorilor, care va consta în Premii materiale, cărţi, diplome, surprize...
Vor fi premiaţi, participanţii care vor răspunde la întrebările privitoare la Eroul-monah, de pe Monumentul de la Cernica şi Ursoaia. Răspunsurile pot fi sub formă de eseu, proză, poezie...
Vor fi premiaţi ocupanţii locurilor: I, II, III. Premii de popularitate...
Concurenţii se pot înscrie pe blogurile:
moraluitate.blogspot.com
dumitrunegoitza.blogspot.com
email: dumitrunegoita@gmail.com

Se primesc înscrieri până la începutul lunii martie 2018, când se vor afişa întrebările, se va stabilui juriul, şi se va trece la trimiterea lucrărilor în plic, prin poştă... Concurenţii pot avea vârste între: 10 şi 100 de ani.
Cei interesaţi vor urmări blogurile amintite şi detaliile care vor urma.

luni, 15 ianuarie 2018

Eminescu sărbătorit la Şcoala Gimnazială,,Mircea T. Bădulescu" Buzău

Luni, 15 ianuarie 2018, 168 de  ani de la naşterea marelui Mihai Eminescu. Odată cu începerea şcolii după vacanţa Sărbătorilor de iarnă, elevii au păşit într-o nouă sărbătoare. Sărbătoarea marelui scriitor al tuturor timpurilor şi odată cu aceasta, Sărbătoarea Culturii la români.
Doamna profesor de limba şi literatura română Gina Agapie şi membru al Ligii Scriitorilor, Filiala Buzău a prezentat elevilor din clasa a VIII a D, o importantă lecţie privind acest mare eveniment, o adevărată lecţie de viaţă şi din viaţa şi opera poetului naţional, din care putem desprinde, din temele lansate:
* Adevărul e stăpânul nostru, nu noi stăpânim adevărul. (Mihai Eminescu)
* Stejarul creşte unde-i pământul bun, buruienile pretutindeni. (Mihai Eminescu)
* Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nicicând. (Mihai Eminescu)
* Răul care ameninţă vitalitatea poporului nostru este demagogia. (Mihai Eminescu)
* Umanitatea începe în noi odată cu dezinteresul. (Mihai Eminescu)
* Între caracter şi inteligenţă n-ar trebui să existe alegere.  (Mihai Eminescu)
* Menirea vieţii tale e să te cauţi pe tine însuţi. (Mihai Eminescu)
La astfel de teme, la astfel de lecţii, unele mai frumoase, mai utile şi mai adevărate, decât altele,  trebuie să recunoaştem că rămân foarte puţine de comentat, chiar dacă  marele Mihai Eminescu este inepuizabil.
Pe lângă doamna profesor, pe lângă elevii din clasa a VIII a D, au mai asistat la această sărbătoare,  doamna de la Biblioteca Şcolii şi semnatarul care a prezentat o minicolecţie de cartografie, documente dintr-o vreme îndepărtată, plachete şi cărţi din 1941, 1946, 1948, 1957...Numere din colecţia revistei ,,Uscând o lacrimă" şi ,,Poarta amintirilor, înfăţişându-l pe marele poet naţional...