marți, 27 septembrie 2016

Foaie literar-istorică... "Poarta amintirilor"


Foaia de familie literar-istorică, tradiţii, turism "Poarta amintirilor", s-a născut pentru a mulţumi  lui Dumnezeu, naşilor literari, prietenilor literari...Dar şi părinţilor pentru numele de familie pentru care ei au pătimit, eu m-am născut...
Şi, aş începe cu bunicul:
El, Negoiţă Dumitru, a luptat pentru Neam, Ţară şi Lege în Primul Război Mondial şi, a venit acasă doar numele pe-o cruce.
Tatăl meu, fiul lui Negoiţă Dumitru, Chiriac Negoiţă, a luptat 6 ani în cel de al Doilea Război Mondial, pentru două medalii că pământul l-a luat CAP ul, de bună voie...obligat!
Aşadar, în cuprinsul acestei foi ... literar-istorice sunt cuprinse:
* Întru...amintire
s-a deschis Poarta-Ursoiană
de la Buzău
Poarta amintirilor
de ieri, de azi, de... mâine!
* Elev în clasele primare, pasionat de costumul naţional
* Flori care nu se ofilesc
* Din cărţile primite
 - "Oriunde", autor Cornel Diaconu -Buzău
 - "Dedicaţie", Ion Untaru -Băneasa
 - "Fierbinte din ţâţâni", Constantin Bucur - Buzău
 - "Doar steaua", George Militaru - Prahova
* Despre naşi, prieteni şi, ocupaţiile domniilor lor, literatura
 - Ion Machidon şi revista "Amurg Sentimental"
 - Marin Ifrim şi revista "Cartelul metaforelor"
 - Florin Grigoriu şi "Revista română de versuri şi proză"
 - La Centrul Cultural "Al. Marghiloman", am primit revista "Întrezăriri"
* Liga Scriitorilor Români la mare sărbătoare.
Cam acesta-i cuprinsul FOII literar-istorică, tradiţii şi turism. Foaie de familie, iniţiată de Dumitru K Negoiţă, care se distribuie gratuit cu revista "USCÂND O LACRIMĂ".