duminică, 21 octombrie 2012

S-a întâmplat în sala,,Mircea Eliade'' a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti

Căldura începutului de noiembrie a anului 2011, a însemnat o plăcută călătorie în drumul Bucureştiului. Era o zi mare în rândurile unui grup de sclavi ai condeiului într-o vreme când cultura a fost lăsată de(o)parte de către mulţi Cârmaci cu alte priorităţi. Cu toate acestea scriitorii Florentin Popescu, Victor Gh. Stan, Ion Andreiţă, Elisabeta Iosif, Emil Lungeanu şi alţii, n-au cutezat în a aştepta grupul de la Buzău, Trandafir Sâmpetru, Viorel Frâncu, Ştefan Dima şi alţii. Aici, la Biblioteca Metropolitană ,,Mihail Sadoveanu'', Editura RawexComs-Bucureşti, organiza lansarea volumului jubiliar din ciclul ,,Bucurii autocreate'' - Pasiuni din...Amintiri!
Iată! Dragii mei, una din frumoasele amintiri de atunci, citită de Dir. Editurii Raluca Tudor:
,,Ocarte mică / n-am luat cu mine /  Decât o carte subţire / Aşa ca o frunză / Aşa ca o viaţă de om / M-am gândit c-o să mă doară spinarea / C-o să mă doară numele / Care-o va căra. (Povara de Marin Sorescu).
După aceste versuri soresciene, justificate, veţi vedea, permiteţi-mi să vă salut pe toţi, din toată inima şi să-mi exprim părerea de rău că nu sunt alături, decât in acest mod.
Cartea d-lui Dumitru K. Negoiţă - Pasiuni din...Amintiri! RawexComs / Bucureşti 2011 - este un restituţio parţial, a unor pagini din istoria noastră, mixate într-un mod personal şi, nu şi-a propus scopuri măreţe. Prin conţinut nu şi-a dorit să concureze pentru nici un premiu literar, nu face altceva decât să redea, puţin câte puţin, frânturi din bucuriile trăite. Dorinţa autorului de a transmite generaţiilor viitoare, cioburi din ce a însemnat dragostea de oameni şi de frumos, pentru valorile naţionale umane şi materiale păstrate de memoria sa afectivă, nu este decât o declaraţie de iubire necondiţionată. Aş îndrăzni, această carte este un gest de patriotism adevărat. Aşa cum am spus în începutul acestui discurs, parafrazându-l pe Marin Sorescu, Dumitru K.Negoiţă îşi construieşte cartea de vizită, cât să-l doară povara frumuseţilor trăite.
Îl felicit şi-i doresc să rămână cu aceeaşi zestre afectivă, nealterată''. Semnează, Mariana Vicky Vârtosu.