joi, 21 noiembrie 2013

O felie dintr-o trainică antologie (Dodekatheon)

De la propiu la figurat ori de la figurat la propiu! Antologia "Dodekatheon" a LSR/Fil. Vrancea, coordonată de preşedintele filialei Mariana Vikcy Vârtosu, cuprinde doisprezece autori. Aşa, precum lunile anului ori cei doisprezece propovăduitori, numiţi apostoli! Oricât de cârcotaşi ar fi unii, n-au cum să nu remarce, încă de la prima pipăire, trăinicia acestei antologii. Chiar şi cei cu gânduri rudimentare privind lumina cărţilor, vor rămâne impresionaţi măcar de trăinicia coperţilor. 
- Ce se ascunde în interiorul acestor coperţi? 
Ei, bine! Dacă doriţi! Oameni: Oameni, altfel decât politicienii, altfel decât alergătorii după foloase materiale. Aici se găsesc oameni ai condeiului. Oameni care încearcă să aprindă o lumină şi s-o dăruiască semenilor! O remarcă specială, pe care orice scriitor ori cititor atent o va putea descoperi, se cuvine ai aduce coordonatoarei, care s-a aplecat la fiecare autor, începând de la membrii supleanţi (juniorii) până la membrii titulari ori fondatori, definindu-i, după cum urmează:
Juniorii:
Mariana Raluca Baciu =  " Aripi pentru zbor sau Dorul Devenirii"
Adelina Cristina Bălan = "Metafora verbului bine conturat sau proza adeleniană"
Seniorii:
Vasile Buruiană = "Despre credinţă şi dorinţă sau Când ai un oaspete important"
Constanţa Cornilă = "Candoare şi maturitate în expunere filosofică a' la manie're de..."
Ion Croitoru = "Salvat de...clopoţel sau...Umor de bună calitate"
Ion Micheci = "Poezie muzicală modernă - Scrisori către Dumnezeu"
Dumitru K Negoiţă = "Scriitura lui Dumitru K Negoiţă sau Graţiosul salt între genuri artistice"
Diana Flavia Sava = "Diana Flavia Sava sau O insulă a aşteptării unde răsar dorinţe şi apun amintiri"
Gheorghe A. Stroia = "Aşezată în canapeaua din piele de poet sau citind delir metaforic"
Elena Stroe-Otavă = "Dinamitarea limitelor sau tehnica perfecţiunii"
Mariana Vicky Vârtosu = "Proza Marianei Vicky Vârtosu sau Valenţele meditative ale existenţei şi trăirii", de Gheorghe A. Stroia.
Fănică-Voinea Ene = "Imagini luxuriate sub condei bine temperat sau În natură de la pescuit la vânătoare".
De-ar fi să continuăm cu alte cuvinte, focşeneanca Mariana Raluca Baciu, elevă de liceu, care "driblează" şi visează ca o floare, iar când tresare şi doreşte să transforme înfloritul în "zâmbete de ploaie de stele", încearcă să nu se încurce în "pânza vremurilor", conştientă fiind că-i doar o - Floare!
O altă floare, Adelina-Cristina Bălan, glăsuind că "Răsăritul o cheamă" şi-n acelaşi timp remarcă "începutul de aripi ce tremură căutând înălţarea", relatând cu drag cum "îngerii nu mor".
Trecând la seniori, Vasile Buruiană, iubitor şi admirator al peisajelor mirifice, dar şi al oamenilor de ieri şi-n deosebi ai acelora care au contribuit la lupta pentru neam şi ţară, aşa cum se nominalizează în încadrarea Asociaţiei Cultul Eroilor de Vrancea. Poate, cine ştie? Vom avea şi-o discuţie pe această temă. Bunicul meu, luptător în Primul Război Mondial, a rămas prin Vrancea. Acasă, venindu-i doar numele pe-o cruce. Oprindu-ne la poeta Constanţa Cornilă care, într-o vineri "trecând prin Cercul tainic" al unei amintiri, mai multe "aripi albe au dorit să le fie pasăre". Dar, cu dragoste şi iubire le-au "acceptat sclipirea". Adăugând în trecere de iubire şi timpuri, glasul "Călătoreşti spre fapte/ cu mâinile la tâmplă/ Strigi flacăra durerii/ Cu tot ce se întâmplă". Iar Ion Croitoru, ne-a cusut zâmbete pe-o paradă "trăsnită cu-n decor exotic, dintr-o discuţie între Vadim şi Tokeş" - Ce bine le-ar fi, departe de ţară. Măcar în "Emisferele de Magdemburg", având medalia de "Madam Caput" din oraşul Olimpiadei... Poetul Ion Micheci, încântându-ne cu scrisori Divine şi recurs la morală. Oprindu-ne în loc, precum o secundă din Univers, când spune: "Să te afli în toate gândurile lumii/şi lumea să nu se afle în gândurile tale/să apuci pe toate drumurile/ şi nici unul să nu ducă spre tine/ să iubeşti toate femeile/dar nici una să nu se oprească la tine".Voi trece de semnatarul, lăsând pe alţii să vorbească şi mă voi opri la poeta Diana Flavia Sava care "Răscolind în jarul întrebărilor" a surprins cu "-Ce fir ne leagă de moarte/De parcă ea ar fi a noastrră/Şi nu noi a ei?". Dar, dincolo de astfel de relatări, poeta, c-o imagine fantastică spune: "- Sunt o insulă/spre care zboară multe aşteptări/la dreapta mea răsar dorinţe/la stânga mea apun amintiri". Mergând mai departe într-o lume "trainică", poetul Gheorghe A.Stroia, ne-a mângâiat cu "parfum de tei" ca-ntr-un freamăt de toamnă dar într-o "lumină a armoniei" când copacii deveneau goi şi îşi începeau "dansul suav în bătaia vântului, fermecaţi de melodioasele ritmuri ale viorii miraculoase". De la freamăt de toamnă mă îndrept înspre "imaculatele zăpezi" purtate-n suflet de Elena Stroe-Otavă, iubind puritatea acestora din "adâncul pădurii cu foşnet chemând/iubirea din muguri, lumina din zori". Chiar dacă-n toamnă "un ecou suspină/reverberând iubirile pierdute". Când "cireşii din copilărie sunt bătrâni", minunat ne spune: "-Nu plângeţi, lupii mei, în lumea noastră, îşi are fiecare câte-o stea".
Dacă fiecare-i cu steaua sa, Fănică Voinea-Ene, ne mai recomandă şi "peştişorii-multicolori, la unduit pe apele mapamondului". Chiar de ne spune "- Trăiască rechinii!" Ne determină să înţelegem că-i şi Mare-vânător!Felicitări! Îl vom susţine.
După cum aţi observat, stimaţi cititori şi nu numai, Mariana Vicky Vârtosu, deşi urcă scările alert, cu loialitaate s-a oprit la fiecare dintre noi, aşa, precum un juriu de-o aleasă corectitudine şi nobleţe, la un examen de maturitate, generând - Un spectacol-literar! Amintindu-ne cât de strălucitor ne povestea despre "Binecuvântarea ploii în cireşul înflorit". Chemându-ne şi-n "nostalgia absurdului", de unde fiecare putea să extragă, după dorinţe. Dar remarca specială  însemnând dragostea şi plăcerea înspre aplecareaa florilor şi a luminii, "luminii izvorâte din lucrurile curate". Una dintre aceste lumini, pentru care coordonatoarea şi-a asumat răspunderea, răspundere care, la un adică, nici unul din interiorul acestor cartonate coperţi nu va fi păsuit, însemnând: Dodekatheon - O trainică antologie literară!
Ca unul dintre nepăsuiţi, semnez: DKN

luni, 18 noiembrie 2013

Numărul 3 al revistei Uscând o lacrimă

Pagina întâi din nr.3 al revistei
  Dumnezeu este cu noi. Aşa intitulează pr. prof. dr. Milea Mihail, editorialul la revista cultural-istorică, turism...tradiţii (Anul I nr. 3, noiembrie - decembrie 2013).
  Privind sumarul acestei reviste,  putem nominaliza titlurile:
Naşterea Domnului sărbătoarea speranţei; Al XIV- lea Congres Internaţional de Dacologie; Câteva însemnări de la aniversarea eroului-monah Iorgu Cosma; Despre-o carte monument şi oameni!; Suferinţele Basarabiei; Uscând o lacrimă şi bucurii autocreate; Ecouri...ecouri despre revista noastră!; Hora deşteptării; Triumf; Înfrunzind o piatră; Între credinţă şi ştiinţă; Limite feminine; Cugetare; Cele şapte păcate de moarte; Păcate împotriva milosteniei trupeşti; Lansarea "Inelul de aur" de Ion Topolog; Poeţi din Vipereşti: Eliei; Mă-i Cuţa; Telegrafie; Am fost la lansarea "Inelul de aur" de la Buzău; Vrem să...permanetizăm; Un poet...Despre adâncuri şi prezent; Sarea lui Buzău; Apariţii editoriale şi, De la tradiţii la ...hobby.