sâmbătă, 24 noiembrie 2012

La aniversare - Câteva din demersurile în promovarea eroului-monah Iorgu Cosma

Ilustrate dela monumentul Eroului-monah Iorgu Cosma
Octombrie 14 al anului 2012, pentru multimedaliatul erou-monah buzoian, a însemnat 100 de ani de când directorul ziarului ,,Universul'' Luigi Cazavillan i-a ridicat falnicul monument de la Cernica.
Vorbind de demers, după o lungă perioadă de cercetări, fie la Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fie la Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti, fie ale Judeţului Buzău, (unde din păcate, doar prin scrierile cărturarului Gabriel Cocora, am găsit câte ceva), m-a impresionat atât de mult modestia, caracterul, credinţa şi dragostea de Neam, Ţară şi Lege a acestui buzoian, precum şi legenda aflată în copilărie, încât am hotărât ca prin modestele mele posibilităţi să pot aduce în faţa lumii câte ceva din marea sa dragoste faţă de România şi semenii săi. Reamintind că-i vorba de un mare om care a primit puţine şi a făcut foarte multe pentru naţia română.
 Pentru doritori ori pentru, de ce nu? curioşi, voi enumera câteva demersuri, mulţumindu-i ... slavă Domnului! pentru acestea:
- Erou naţional şi monah...uitat! / Opinia februarie 2007
- Vipereşti comuna despicată
- Scrisoarea deschisă, adresată tuturor acelora care... , dir. executiv al Dir. de Cultură Culte...Ionel Stănuţă
- Apel pentru ridicarea unui monument la Ruşavăţu / Viaţa Buzăului din 13 martie 2009
- Eroi Ignoraţi / Şansa Buzoiană din 16 martie 2009 de Iulian Gavriluţă
- Cartea - Uscând o lacrimă (carte pentru monument), dedicată în întregime acestui erou.
- Două ediţii cu premii dedicate eroului-monah
Acestea ar fi doar câteva din propiile-mi demersuri pentru ca în modestia mea să pot slăvi acest erou Iorgu Cosma, cu numele de monah, Gherasim, aflat astăzi pe aleea principală din Cimitirul de la Cernica.