sâmbătă, 12 septembrie 2015

Revista buzoiană "Uscând o lacrimă" la al 21-lea număr

Revista buzoiană "Uscând o lacrimă", cultural-istorică, turism...tradiţii, a ajuns la al 21-lea număr. Cei interesaţi de paginile acesteia, vor descoperi că ele cuprind:
* Cronică: "Un act de curaj", de Mariana Vicky Vârtosu / Preşedintele LSR / Filiala Vrancea.
* Poezia: "Boldul", de Ion Machidon (USR)
* Cronică: "Sacrul în poezia lui Grigore Vieru", de Sava Bogasiu (USR).
* Poezie: "Fluturi albi pe rugurile toamnei", de Dumitru Ion Dincă (USR).
* Intermezzo între generaţii: POEZII
1. Tudor Cicu (USR) "E târziu când luna..."
2. Mihaela Roxana-Boboc "Crâmpei de nelinişte"
               POEZII:
* "Masa tăcerii", de dr. Adriana Miu - Roşiorii de Vede.
* "Om sau fiară?", de Mihai Horga - Roman.
* "Voi atinge nemurirea", de Dan Sprâncenatu - Sibiu.
* "Ciobul", de Veroni Mihăilă.
* "Calvar", de prof. Dumitru Mihai.
      ISTORIE  LITERARĂ
* Scrisoare din oraş", de Ion Pena. Publicată în revista cunoscutului scriitor ION  CARAION în revista "ZARATHUSTRA" din Buzău, în ianuarie 1941, placheta 3. Şi-n  "UNIVERSUL  LITERAR", an I, nr. 10/7 martie 1942.Lucrare primită de la Marin Scarlat.
* Cronică: "Poetul cu simţul poetic la nivel de intuiţie", de Ion Machidon (USR).
         Din istoria Teatrului "GEORGE CIPRIAN"
* "Garderobierul doamnei - Prof. Isoşcel, Tamara Buciuceanu", de Marin Ifrim (USR)
* "Revelaţiile poetului Teo Cabel", de Marin Ifrim (USR)
* "Teii din vremea lui Vasile Voiculescu din gara Pârscov", de DKN.
   Periplu biografic întru cinstirea memoriei marelui scriitor buzoian Ion Băieşu
* "Interviu cu domnul profesor Viorel Suditu", de prof.drd Năstaca Pişcoran - Satu Mare.
* "Sărbătoarea limbii noastre naţionale la Râmnicu Vâlcea", de Elena Buică - Totonto, Canada.
        Redacţia îşi asumă...fapte pozitive
* "Am primit de la Mihai Horga - Roman".
         TURISM
* "Drumul dăruirilor şi Băile Felix", de Dumitru K Negoiţă (LSR)
* "De ce românul nu se deşteaptă", de DKN
* "Aspecte de la Tribuna Scriitorilor...De la Muzeul George Bacovia" (DKN)
        Apariţii editoriale
* "Cel mai frumos cântec vine pe furiş", de Mihaela Roxana Boboc vs. Tudor Cicu
* "Libertatea gândului de a scrie" (Un sfert de veac de literatură), de Ion Machidon
* " 500 de şedinţe ale Cenaclului Amurg Sentimental, patronat de revista cu acelaşi nume", de Ion Machidon (USR).
* "Ziua Mondială a Poeziei...Simplitatea risipirii" -Almanah 2015.
* "Umbra în uniformă", de Dumitru Dănăilă (USR)