joi, 22 decembrie 2016

A apărut foaia de familie... "Poarta amintirilor"

   Foaia de familie literar-istorică, tradiţii, turism, iniţiată de Dumitru K Negoiţă, a ajuns la anul II, nr.4 - 7, ianuarie - aprilie 2017. De regulă, se distribuie gratuit cu revista "USCÂND O LACRIMĂ" şi are următorul Motto:
"Ce faci doar pentru tine moare odată cu tine, doar ce faci şi pentru altul, aia rămâne".
Cuvinte pe care le-am auzit, în care m-am regăsit, cuvinte rostite de Academicianul Dinu C. Giurescu.
Aceasta foaie... cuprinde:
* Mărturii de la LSR/Filiala Vrancea
Se prezintă imaginile celor 5 antologii, la care autorul foii literare a colaborat între anii 2011 - 2016 (coordonator Mariana Vârtosu).
* Învăţător al anilor 1923
O ilustrată-colecţie, ne înfăţişează pe învăţătorul Luigi S. Boncu din comuna Ruşavăţ, învăţător, chiar şi al mamei autorului foii literare...
* Marele Eminescu văzut de un mărunt colecţionar
O ilustrată formată din mai multe componente...
* "Sărbătoare în Armideni"
Amintire buzoiană care cuprinde: Cea de-a IV a ediţie "Constantin Petcu"/ 15 mai 2004 (coordonator Marin Ifrim).
* Clipe de bucurie
O antologie editată de Amurg Sentimental, director Ion Machidon
* O lansare cu...umor pe toate feţele
A avut loc în 19 octombrie 2013,la fosta Casă de Cultură "Ion Caraion" din municipiul Buzău (coordonator Mihai Sălcuţan)
* Uneori istoria supără?
Punct de vedere privind o temă legată de Mănăstirea Cârnu.
* La sfinţirea unui lăcaş
Despre sfinţirea Aşezământului Central al Fundaţiei Sf. Sava de la Buzău din 24 martie 2012.
* Debut în forţă al Filialei Buzău a Ligii Scriitorilor Români
Este vorba de întrunirea de la Şcoala Gimnazială "Căpitan aviator Mircea T. Bădulescu" Buzău.


sâmbătă, 19 noiembrie 2016

Un membru titular al USR, promovează prin fapte filiala LSR Buzău

Binecunoscutul scriitor buzoian, membru titular al USR, Cetăţean de onoare al Buzăului, jurnalist, poet, critic literar, preşedinte al Cenaclului literar "Ion Băieşu", membru onorific al noii înfiinţate filiale a LSR Buzău, Marin Ifrim, continuă munca de promovare. Continuă să citească şi să comenteze cărţi, continuă să promoveze cultura prin toate mijloacele specifice (specifice, termen reglementat de legile în vigoare).

Ca un general al literaturii române, ne surprinde de fiecare dată, asemenea unui valoros selecţioner al sportului rege care, promovează...promovează...aducând, satisfacţii... bucurii pe-o scară largă în drumul înspre împliniri.
Cu alte cuvinte, Marin Ifrim este o personalitate. Este un om de utilitate publică şi, îndeamnă, ajută şi pe alţii... Un exemplu viu sau o mărturie dacă doriţi, ne-a sprijinit şi ne sprijină în demersul nostru de-a aduce şi Buzăul pe harta Ligii Scriitorilor Români. În ceea ce priveşte sprijinul, o face într-un mod pe care l-ar dori toţi aceia care au un crez. Sprijinul fiind unul al faptelor, precum publicaţiile din ziarul buzoian OPINIA. Astfel, a trmis către redactorul şef Cristian Ionescu de la ziarul OPINIA, veşti privind preocupările noastre literare şi, aşa cum se poate observa într-una din fotografiile alăturate, pe pagina "Cultura", a ziarului amintit, în ziua de 14 noiembie 2016, redactorul şef a scris: Liga Scriitorilor din România are filială şi la Buzău.
Vă spuneam mai sus că scriitorul Marin Ifrim, continuă să citească şi să scrie, ne-o dovedeşte şi fotografia alăturată din acelaşi ziar OPINIA, de această dată din ziua de miercuri 16 noiembrie  2016, sub semnătura domniei sale, comentează volumul: "Oglinda scriitorilor români la 10 ani. O altfel de istorie a literaturii române actuale" (vol II, M-Z) sub semnăturile: Voichiţa Pălăcean - Vereş; Al. Florin Ţene; Gavril Moiasa. Titlul cronicii domniei sale, aşa cum se poate citi şi pe pagina de "Cultură" a ziarului: Liga Scriitorilor Români face istorie...În cuprinsul acestei cronici, nominalizează scriitorii din cuprinsul volumului, autorii unor cronici, preşedintele LSR, acad. Al Florin Ţene...dar şi despre noua filială a Ligii Scriitorilor din Buzău.

marți, 4 octombrie 2016

Manifestaţie culturală la Vipereşti


Sâmbătă, 01 octombrie, la Vipereşti, într-un climat de prietenie, pace şi bun simţ, s-a desfăşurat o sărbtoare culturală.
S-au împlinit 14 ani de la: Prima lansare de carte. pe aceste meleaguri de pe Valea Buzăului, unde Dumnezeu adăposteşte 2 Rezervaţii naturale din 15 câte are întregul judeţ Buzău.. Cu acest prilej, iubitori de cultură din această localitate, în frunte cu primarul Romi Dedu, viceprimarul Ion Ungureanu, bibliotecara Tatiana Negoiţă, prof. Dumitru Mihai, prof. Magdalena Violeta Oancea, inv. Margareta Mihai, Veroni Mihăilă, fostul director al Hergheliei Cislău...elevi de la Şcoala gimnazială de 8 ani Vipereşti. De la Rm. Sărat, inginerii Mioara şi Cristi Mihai. De la Buzău prof. Tudorancea, econ. Cristi şi tehn.  Dumitru K Negoiţă, membru LSR, împreună cu Elena, Mihaela , Mario şi Eric. De la Cislău, prof. Nicolae Gâlmeanu, membru USR...Copii, elevi, părinţi, iubitori de cultură de pe raza comunei.
Manifestarea a cuprins trei puncte:
A. O colecţie, prezentată de Dumitru K Negoiţă, incluzând aici şi o parte din manifestarea din anul 2002, a propiului volum "Paşi nevăzuţi", alături de mai multe aspecte, inclusiv mărunte colecţii.
B. Lansări de carte:
     a. Lansarea volumului "Trăiri", de Veroni Mihăilă
     b. Lansarea volumului "Urmuziene", de Dumitru Mihai
 C. "Medalion literar Dumitru K Negoiţă", prezentat de elevi ai Şcolii gimnaziale de 8 ani Vipereşti, conduşi de prof. Magdalena Violeta Oancea.
Deschiderea acestei sărbători literare i-a aparţinut dlui primar R. Dedu iar mediatorul acestei manifestaţii Dumitru K Negoiţă, după punctul A, a prezentat volumele amintite,
Au vorbit, au recitat: Veroni Mihăilă, Dumitru Mihai, Magdalena Violeta Oancea, elevi de  la Vipereşti, Nicolae Gâlmeanu, Alex. Mario Negoiţă, Tatiana Negoiţă, mediatorul manifestării Dumitru K Negoiţă.
Aţadar, la Vipereţti, să-l parafrazez pe poetul Girel Barbu, poezia "a dat în floare", iar doamna profesor Oancea de la Şcoala gimnazială doreşte să ridice cultura din localitate pe înalte piedestale. Doamne ajută!duminică, 2 octombrie 2016

Oglinda Ligii Scriitorilor Români la 10 ani   Cu siguranţă ianuarie 2011, a însemnat una din bucuriile importante. Intrarea în rândul membrilor LSR a reprezentat şi reprezintă o activitate profesională. Atunci în 2011, a fost prima poartă la care am bătut. Am bătut şi, mi s-a deschis. Astfel, ceva din educaţia celor 7 ani de acasă, primită de la un orfan de război, el însuşi un medaliat în celălalt război, muncitor forestier şi o mamă care preocupată vara de creşterea şi îngrijirea viermilor de mătase, a avut destulă vreme să mă înveţe că “omul sfinţeşte locul”.
Aşadar, din ianuarie 2011, drumul meu literar ajungea şi pe la Focşani, filiala  Vrancea. Aici, am întâlnit un climat de “Oglindă literară”, unde distinsa preşedintă de filială, Mariana Vicky Vârtosu a dat tonul ca un “argint viu” promovării activităţii noastre literare. De atunci, majoritatea membrilor noştrii, animaţi de preşedintă, ne putem mândri cu cele 5 anuare (antologi).
Anul acesta, an aniversar Ligii Sciitorilor Români, cu acest prilej, zece ani de la naştere, Comitetul Director condus de preşedintele LSR, Alexandru Florin Ţene, Gavril Moisa şi Voichiţa Pălăcean - Vereş au pregătit un volum  intitulat “OGLINDA LIGII SCRIITORILOR ROMÎNI LA 10 ANI”. 
În acest an de sărbătoare şi filiala noastră Vrancea, se poate mândri cu autorii (colaboratorii) din anuarul “Setea de cer”, . Şi,  de ce să nu nutrim speranţa că antologia aceasta nu va fi ocolită de atenţia cuvenită, nici de la Centrul LSR şi nici de la iubitorii cu adevărat al acestor tipuri de acte culturale. 
 Revenind la antologia "Oglinda Ligii Scriitorilor
Români la 10 ani". Aşa cum se remarcă "O 
altfel de istorie a literaturii române actuale".
Antologia se împarte în 2 volume:
I. De la A la L
II. De la Mla Z
Inclus în al doilea volum (De la M la Z), acesa
cuprinde 43 de scriitori:

VICTOR MANOLE
CONSTANTIN MĂNESCU
GAVRIL MOISA
GINA MOLDOVAN
LAZĂR MORCAN
ANA MUNTEANU DRĂGHICI
GHEORGHE MUNTEANU
OLIMPIA MUREŞAN
VALERIU MUREŞAN
DUMITRU K. NEGOIŢĂ
MARIUS VALERIU NANU
MARIA DORINA PAŞCA
IULIAN PATCA
ALDONA PATRAŞ
VOICHIȚA PĂLĂCEAN-VEREŞ
LUCREŢIA I. PICUI
MARIANA POPA
MARIANA CRISTINA POPAN
ANA-CRISTINA POPESCU
DAN POPESCU
VIORICA POPESCU
MARINELA PREOTEASA
MIHAELA-ALEXANDRA RAŞCU
VIRGIL RĂZEŞU
TOMA ROCNEANU
MARIANA ROGOZ STRATULAT
NATAŞA VALENTINA ROMAN
DORA ALINA ROMANESCU
MIRCEA ROŞA-MIRO
NATALIA RUSU (MAMA NATA)
MARGARETA MARIANA SAIMAC
IOAN SENI
FLORENTIN SMARANDACHE
MIHAI ŞTIRBU
IOAN TORPAN
TÓTH ÁRPÁD ARTANGEL
ELENA TRIFAN
VOICHIȚA TULCAN MACOVEI
AL. FLORIN ȚENE
IONUȚ ȚENE
TITINA NICA ȚENE
RAVECA VLAŞIN
TUDOR ZELENI


În "MEMORIAM", de Iulian Patca

* CARMEN ALEXANDRINA(BASSO)
* VASILE I. BUNEA
* MARIA BURUIAN
* IOAN BOZAC
* VICTOR CHEŢE
* NICOLAE GHEORGHE PODIŞOR
* EMIL PERŞA
* DOINA SPERANŢA MĂRGHITAŞ
* EUGEN POP
* EMILIA TUDOSE
* MIRCEA TUDOSE

În "Postfaţă" Gavril Moisa, printre altele ne spune:
"De ani de zile, LSR, o organizaţie profesională nonguver-
namentală, apolitică, fără scop lucrativ sau patrimonial, 
formată din creatori în domeniul literaturii, un fenomen
real demn de luat în seamă, care acţionează în folosul culturii
şi creatorilor români din ţară şi de pretutindeni, luptă asiduu
cu diverşi miniştrii şi structuri, pentru recunoaşterea naţională
a acesteia ca - asociaţie de utilitate publică- (conform O.G. 26/2000,
completată cu Legea 145/2012), aşa cum s-a făcut şi există în toate 
statele democratice şi în ţările vecine..."

marți, 27 septembrie 2016

Foaie literar-istorică... "Poarta amintirilor"


Foaia de familie literar-istorică, tradiţii, turism "Poarta amintirilor", s-a născut pentru a mulţumi  lui Dumnezeu, naşilor literari, prietenilor literari...Dar şi părinţilor pentru numele de familie pentru care ei au pătimit, eu m-am născut...
Şi, aş începe cu bunicul:
El, Negoiţă Dumitru, a luptat pentru Neam, Ţară şi Lege în Primul Război Mondial şi, a venit acasă doar numele pe-o cruce.
Tatăl meu, fiul lui Negoiţă Dumitru, Chiriac Negoiţă, a luptat 6 ani în cel de al Doilea Război Mondial, pentru două medalii că pământul l-a luat CAP ul, de bună voie...obligat!
Aşadar, în cuprinsul acestei foi ... literar-istorice sunt cuprinse:
* Întru...amintire
s-a deschis Poarta-Ursoiană
de la Buzău
Poarta amintirilor
de ieri, de azi, de... mâine!
* Elev în clasele primare, pasionat de costumul naţional
* Flori care nu se ofilesc
* Din cărţile primite
 - "Oriunde", autor Cornel Diaconu -Buzău
 - "Dedicaţie", Ion Untaru -Băneasa
 - "Fierbinte din ţâţâni", Constantin Bucur - Buzău
 - "Doar steaua", George Militaru - Prahova
* Despre naşi, prieteni şi, ocupaţiile domniilor lor, literatura
 - Ion Machidon şi revista "Amurg Sentimental"
 - Marin Ifrim şi revista "Cartelul metaforelor"
 - Florin Grigoriu şi "Revista română de versuri şi proză"
 - La Centrul Cultural "Al. Marghiloman", am primit revista "Întrezăriri"
* Liga Scriitorilor Români la mare sărbătoare.
Cam acesta-i cuprinsul FOII literar-istorică, tradiţii şi turism. Foaie de familie, iniţiată de Dumitru K Negoiţă, care se distribuie gratuit cu revista "USCÂND O LACRIMĂ".

vineri, 23 septembrie 2016

Principele Radu Duda a fost oaspetele Municipiului Buzău

Ilustrată după "Reporter buzoian"
Ilustrată după "Reporter buzoian"
După vizita efectuată la Colegiul Naţional B.P. Haşdeu din Buzău, marţi 20 septembrie 2016, la orele 17, Principele Radu Duda a fost gazda Bibliotecii Judeţene "Vasile Voiculescu", unde a lansat volumele:
* "Balcicul Reginei Maria", de Diana Mandache
* "Săvârşin. Detaliul", de Principesa Margareta.
* "Margareta. Mărturisirea unui sfert de veac regal", de Sandra Gătejeanu.
* "Regalitatea astăzi", de Principele Radu al României..
Festivitatea a fost deschisă de un reprezentant al Bibliotecii Judeţene Buzău, Angela Stan. A urmat discursul scriitorului Emil Niculescu, urmat de Principele Duda. După încheierea discursului, reprezentanta Bibliotecii Judeţene Angla Stan, a permis măruntului colecţionar Dumitru K Negoiţă, membru titular al LSR/Fil. Vrancea, să prezinte câteva pagini din presa anului 1934, reprezentând şi ilustrate cu:
* Regele Carol al II lea şi Preşedintele Franţei Lebrun
* Prietenia franco - română
* Aspecte de la vizita ministrului de externe al Franţei, Louis Barthon în România regală.
* Orientări ale învăţământului din perioada regală a anilor 1934.
* Despre Bucureşti - Paris (De Martha Bibescu)
* Autografe...
* Regele Carol şi Franţa (De Lucian Bourguies)
* Scriitori despre politică.
* Viitorul relaţiilor intelectuale între România regală şi Frnţa...
A urmat seria de autografe...
Printre participanţi. Literaţi precum Constantin Stan, Valeriu Şuşnea, Viorel Frâncu, Dumitru Pană, Elena Radu, Sorin Burlacu, Lucian Mănăilescu, Stan Brebenel... Dumitru K Negoiţă...jurnalişti, profesori, militari, bibliotecari, Primarul Buzăului Constantin Toma, Vicepreşedintele Cons. Jud. Romeo Lungu, Comandantul Diviziei 2 Getica Lucian Foca şi multă lume bună.

joi, 15 septembrie 2016

Precum ivirea soarelui*


Odată cu ivirea soarelui ,
 Marele urs a mormăit  aşa de tare,
 încât "epuraşii"** au început să aplaude.
Începutul acestei poveşti seamănă cu femeia de uşi multe
 care critică o fată virgină.
 Virgina,
 sătulă de insulte,
 îi spune:
Eu ca tine, pot fi oricând
Tu ca mine, niciodată.
Vorbeam de ivirea soarelui?
Exact.
 Volumul “Cartea de muncă”
Este un fel de ivire a soarelui
Că prea s-a întors lumea, pe dos
De vreo 7 ani se aruncă bolovani
Chiar în prietenia-moralităţii.
Nu ştiu cine
Nici nu doresc.
Vorba românului
Una-i una
Alta-i, alta.
A aşeza sufletul pe tavă
Precum scriitorul Marin Ifrim
În “Cartea de muncă”
Nu-i la îndemâna oricui.
Este ca la fata virgină bălăcărită
Când revolta ei este greu de contracarat
Ca strugurii bârfiţi de vulpe
La care  nu ajunge
Spune că-s acrii.
La un exerciţiu de cercetare
În activitatea autorului “Cartea de muncă”
Descoperim  un făgaş “ecologic”
Pe-o largă paletă
Care caută flori, lesne pot descoperi
Cine aleargă după mărăcini prin flori
Se autoderanjează
Precum Marele urs
La cules de mure.
Cu toată convingerea
Marin Ifrim este
Scriitorul reprezentativ al judeţului  Buzău.
Duiumul de argumente este bine cunoscut
Dorind volumului şi autorului
Zbor util, plin de ploi cu bucurii
Şi aşezarea pe rafturile bibliotecilor des frecventate
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
* Prezentată la Centru Cultural "Al. Marghiloman" Buzău, 15 septembrie 2016. La lansarea volumului "Cartea de muncă", autor scriitorul Marin Ifrim (USR)
**epuraşii, nu-s iepuri, ci aplaudaci.

                      Dumitru K Negoiţă

marți, 23 august 2016

Setea de cer (Antologia LSR/Fil. Vrancea)
  De-ar fi să-l parafrazez pe marele nostru povestitor Ion Creangă – nu ştiu alţii ce spun, ce cred şi ce gândesc  despre antologia  „Setea de cer”, dar eu, cred că după o experienţă de peste 6  ani, începând cu antologia „Amprente”, ed. „Transilvania Tecuci 2010; „Concert pentru şapte scriitori şi o antologie”, Editgraph Buzău 2012; „Dodekatheon”, ed.”Armonii Culturale” Adjud 2013; „Bonsortist”, ed.”Armonii Culturale” Adjud 2014; „Interviu imaginar”, ed. „Armonii Culturale” Adjud 2015, coordonatoarea Mariana Vicky Vârtosu – Preşedinta filialei Vrancea a LSR, împreună cu editorul Gheorghe A. Stroia, alăturându-li-se, de ce nu? Şi ceilalţi 16, au reuşit. Altfel spus, coordonatoarea noastră, editorul…merită o notă maximă chiar şi de la cei care consideră că  Liga Scriitorilor Români pluteşte undeva, în urma acelora care se cred deja în Poiana Cerului.
  Sete ori sudoare. Sudoare ori sete de cer, coordonatoarea noastră ne-a chemat şi anul acesta, aşa cum a făcut-o de vreo 6 ani la rând. Ne-a chemat, a insistat, ne-a implorat, să fim alături. Domnia sa a fost mereu delicată, tolerantă chiar şi atunci când, unii dintre noi, au mai sărit gardul peste unele antologii (anuare).
Vorbeam de sudoare, de muncă plină de sudoarea minţii. Un fel de sânge la maşina de scris. Chiar şi aşa, coordonatoarea noastră cu multă delicateţe, ne-a citit, ne-a comentat, ne-a îndrumat. În drum înspre acest făgaş stă mărturie articolul de început ” (R)-EVOLUŢIE SPIRITUALĂ” care, aşa cum ne spune coordonatoarea: - Ţine loc de prefaţă ori de argument.
O notă mare poate primi şi autorul celor două seturi de – Deceuri, George Nicolae Stroia. Ultima parte: “Ce mai aştepţi acum? Să faci un legământ? Hai, potoleşte-ţi Setea de cer chiar pe pământ!…”.
  Iată şi protagoniştii acestei antologii, nominalizaţi într-o ordine care vizează numărul  de colaborări la antologiile (anuarele) filialei Vrancea a LSR. Cu precizarea că la numărul  egal de colaborări, se va ţine cont de ordinea alfabetică. În paranteză vor fi evidenţiate numărul de colaborări la cele şase anuare (antologii).
1.       Mariana Vicky Vârtosu (6)
2.       Constanţa Cornilă (6)
  3.   Dumitru K Negoiţă (5)         
4.       Diana Flavia Sava (5)
5.       Fănică Ene Voinea (5)
6.       Mariana Raluca Baciu (4)
7.       Ion Croitoru (4)
8.       Elena Stroe – Otavă (4)
9.       Gheorghe A. Stroia (4)
10.   Gheorghe Sucoverschi (4)
11.   Virginia Bogdan (3)
12.   12. Laura Scussmann (2)
Adăugându-se un număr de şase norocoşi care participă pentru prima oară la o antologie foarte reuşită.
    13. Maria Giurgiu (1)
    14. Teodora Lazăr (1)
    15. Daniel Luca (1)
   16. George Militaru (1)
   17. Dan Movileanu (1)
   18. Olimpia Sava (1).
   După cum se ştie, ne aflăm într-o perioadă a antologiilor şi, nu mi-am propus decât marginali asupra acestui volum . Privitor la interiorul său, invit literaţii, iubitorii de literatură bună, să constate domniile lor că acest volum “Setea de cer” este de-a dreptul reuşit.
Volum bine aşezat, convins că mulţi dintre literaţi se vor apleca precum iubitorii de istorie asupra maşinilor de epocă. Dar, şi cei care conduc astăzi Liga Scriitorilor Români. Astăzi când  se aniversează 10 ani de la înfiinţare, sunt convins că, cel puţin unii dintre membrii filialei Vrancea cu participări mai numeroase la generarea unor astfel de istorii, vor fi invitaţi în, a mai aşeza o pagină de istorie literară. Fie la Bucureşti ori la Cluj. Doamne ajută!
                                                                                                                      Dumitru K Negoiţă