sâmbătă, 6 octombrie 2012

Colecţii: Rarităţi mondiale

Colecţionarii şi nu numai au sărbătorit, cu patru ani în urmă, la 15 iulie, 150 de ani, sumă rotundă de când ,,Gazeta de Moldavia'' aducea la cunoştinţă că pe 15 iulie 1858 se introducea mărcile poştale ,,Cap de bour'', stabilindu-se 27 parale, la o greutate de  2,5 dramuri şi-o lungime de 8 poşte. Cei care depăşeau, scoteau din chimir încă 54 parale.
Moldova a executat 4 tipuri de mărci poştale ,,Cap de bour'', cu-n tiraj de 24 064 exemplare, cotate astfel: 27 parale; 54 parale; 81 parale şi 108 parale.
La 1 noiembrie 1858, tipărindu-se a II a emisiune, cu acelaşi semn heraldic ,,Cap de bour'', ce conţinea o indicaţie ,,Porto'', plata făcându-se la expediere ,,Franco'', emisiune ce a cuprins valorile: 5 parale; 40 parale şi 80 parale.
Prima ediţie a depus la finanţele Moldovei 12 318 mărci nevândute, pentru a fi distruse. Cele 11 746 vândute, fac parte din rarităţile mondiale.
Interesaţii istoriei poştale dar şi colecţionarii au aflat câte mărci din prima emisiune ,,Cap de bour'', mai sunt prin lume. Una din surse, păstrată şi-ntr-o propie minicolecţie (Almanahul satelor - 1989) unde A.Damian afirma că-n revista ,,Sammer Dienst'' / 1978, colecţionarul german Fritz Heimbuchber, dădea ştirile:
108 parale - 139 ştampilate ; 23 pe plicuri; 16 neuzate
108 parale - 194 ştampilate; 39 pe plicuri; 30 neuzate
54 parale - 136 ştampilate; 22 pe plicuri; 21 neuzate
27 parale - 491 ştampilate; 85 pe plicuri; 12 neuzate.
La un foarte simplu calcul, raportat la milioane de colecţionari, cel care deţine un astfel de exemplar (aşa cum făcea referire şi autorul din almanah) deţine o RARITATE  MONDIALĂ.