duminică, 10 aprilie 2016

Răsfoiesc trecutul şi caut flori prin mărăcini, nu mărăcini prin flori

  Ce se întâmplă astăzi cu literaţii când unii, au avut grijă să-i amestece cu cei de la "mititica", o ştie fiecare însă nu acesta-i subiectul. Când ai bibliotecă în casă şi răsfoieşti zilnic o droaie de cărţi, reviste şi ziare, intri în alt univers şi, mai este ceva. Să poţi îngriji cărţi, reviste şi ziare în propria bibliotecă din apartament, nu-i un fapt simplu.Greutatea privind  îngrijirea se mai diluiază când dai atenţie şi aşezi, chiar şi-n urma ta.Dar toată preocuparea, toate strădaniile, se compensează prin energiile emanate de cele peste 1000 de volume, peste 1000 de ziare, reviste, fără să adaug şi cele peste 1000 de ziare şi reviste oferite cu ocazia Drumului Dăruirilor, la Fundaţia Sfântul Sava .Cred şi sunt sigur că acumularea energiilor şi încărcarea cu bucurii, fac viaţa mai uşoară. Am simţit şi simt şi astăzi, o mare bucurie, de Drumul Dăruirilor, de cărţile, revistele şi ziarele din bibliotecă. Rferitor la Drumurile Dăruirilor care au parcurs multe biblioteci de la oraşe şi sate, e mare lucru ca-n această societate cu mai multe minusuri decât adaosuri, să poţi dărui o gură de lumină.
Astăzi, plouă...plouă...plouă şi,
 În universul cărţilor din biblioteca din apartament m-am oprit la câteva reviste de peste 45 de ani. Cea care mi-a atras atenţia, de data aceasta, a fost "Un buletin de informare bibliografică, editat de Centrala Cărţii". Din 7 iulie 1971.
Nu, nu vă speriaţi. Revista se numeşte "Cărţi noi" şi nu conţinea poza tovarăşului ... Ceauşescu. Interiorul acestei reviste, printre altele, cuprinde:
* "Universul poeziei",de George Călinescu şi prezintă "Teatru" de Camil Petrescu, volumul "Contribuţii la istoria culturii româneşti", autor P. P. Panaitescu, "Eseuri", de P. Pandrea şi "Introducere în poezia lui Tudor Arghezi", de Şerban Cioculescu.
* Pe alte pagini am întâlnit coperţi de cărţi care reprezintă volumele autorilor: "răzvan şi vidra", de B. P. Haşdeu, "Facerea lumii", de Eugen Barbu, "Cel din urmă Armaş", Ion Slavici, "G. G.Valogatt Irasok", Gaal Gabor, "Satra", Zaharia Stancu..."Eminescu", Perpecius...
  O uimire mare, mare, cât o bibliotecă de mare, am avut-o când pe întreaga pagină de mijloc, am descoperit:
* PREMIILE Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă
Oare astăzi ...? Mă întreb şi eu aşa, că doar suntem în Democraţie şi opinia ne este liberă. Nu suntem liberi doar să ne lamentăm. 
Revenind la PREMIILE din Orânduirea fără libertate, date de Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă. Premii în literatura beletristică şi criticii literare
* Premii SPECIALE:
" Cântec şoptit", de Zaharia Stancu; "Consideraţii confortabile", Academician Alexandru Philippide;
" Cum va fi", Nagy Istvan.
* Pentru PROZĂ
"Păsările", Alexandru Ivansiuc; "Ploaia bleu", Pop Simion; "Dulce ca mierea este glonţul patriei" Petru Popescu ; "Moartea lui Ipu", Titus Popovici.
* Pentru POEZIE
"Simţiri", Alexandru Andriţoiu; "Etape", Mihai Beniuc; "Versuri", Emil Bota; "Alter ego", Şt. Augustin Doinaş. Şi buzoianul ION  GHEORGHE cu volumul "Mai mult ca plânsul".
* Premii pentru critică, estetică şi istorie literară
"Preromantismul românesc", M. Anghelescu; "Labirint", N. Balotă; "Meridian francez", Şerban Cioculescu; "Literatură românească 1900 - 1920", C.Ciopraga; "Oameni şi timpuri", de Franz Liebhard"; "Aveam 18 ani",Ecaterina Lazăr.
Concluzionând:
  Răspund iarăşi la întrebarea: - De ce răsfoieşti trecutul...Lasă-l aşa.
Răsfoiesc şi voi răsfoi mereu, mereu trecutul, să caut flori printre mărăcini. Nu mărăcini prin flori.