duminică, 18 august 2013

Am fost la cel de al XIV-lea Congres Internaţional de Dacologie

La orele 12:45, duminică 18 august 2013, în Sala de Conferinţe a Consiliului Judeţean Buzău, dr. Napoleon Săvescu, preşedintele ,,Dacia Revival Internaţional Society'', a rostit cuvântul de încheere, mulţumind gazdelor şi-n special Asociaţiei ,,Origini'' Buzău, condusă de ing. Ştefan Davidescu, pentru contribuţia unora din membrii acesteia la buna desfăşurare a lucrărilor.
Dacă vineri 16 august a însemnat primirea oficială a participanţilor în Parcul Crâng, la Obeliscul ,,1600 de ani de atestare documentară a Buzăului'', urmată de cazare, masă, vizite...Următoarele zile, 17 august, după deschiderea Congresului, având ca moderator pe preşedintele acestuia în persoana dr. N. Săvescu, urmând într-o ordine aleatorie, pr. prof. Mihail Milea (Buzău), Terra Mariana  (SUA), Ştefan Davidescu (Buzău), Dipl. Alexandru D. Stan (Elveţia), Iustin Capră (Bucureşti),Marinela Câmpeanu (Franţa), Vartic Andrei (Chişinău), Prof. univ. dr. Liviu Alexandru Sofonea...Giovani Teava (Italia) şi alţii care, din păcate, nu le cunosc numele, au urmat lucrările ţinute-n 4 locaţii, precum Sala de Conferinţe a Consiliului Judeţean Buzău şi alte 3 săli din cadrul Liceului pedagogic ,,Spiru Haret''Buzău.
 Aşa cum se arată şi pe sigla Congresului, marea majoritate din lectori s-au referit la ,, Pierit-au dacii?'', evocându-l pe Bogdan Petriceicu Haşdeu.
 Ca participant şi coptat în echipa de organizare din cadrul asociaţiei ,,Origini'' şi ca pasionat de amintiri, m-am simţit onorat şi bucuros de asemenea privilegiu.