miercuri, 27 iunie 2018

ANIVERSAREMoral(u)itate la 10 ani

Mare curaj pe tine să promovezi ceva ce nu-i în trend, îmi spunea un amic acum 10 ani. După o scurtă vreme, când mulţi au început să arunce cu bolovani, aveam să-i dau dreptate amicului. Cu toate acestea am continuat chiar şi în ciuda unor telefoane anonime. De fapt nu doresc să intru în astfel de detalii, mai ales că, după toate cele, Moral(u)itate rezistă şi astăzi.
De ce moralitate?
Pentru a răspunde la această întrebare, putem aminti că:
*,,Morala se leagă indisolubil de ideia de bine, opusă ideii de rău".
*,,Moralitatea este o realitate înaintea oricărei gândiri  raţionale".
*,,Morala e în fapte, nu în sentimente".
*,,Morala este cea mai mare maestră a educaţiei".
Desigur, orice om de bună credinţă, orice om care iubeşte lectura, poate continua cu citate despre moralitate. Pentru cei de altă părere pot să vin cu câteva precizări prezentând următoarele citate:
a.,,Pot ierta mândria cuiva, doar dacă nu încalcă mândria mea".
b.,,După apusul soarelui,  orice licurici crede că îi poate lua locul".