sâmbătă, 30 martie 2013

Amintiri din comunism - Fotbalul...agricultura şi industria

Nu am fost şi nici nu am devenit un fan al Orânduirii trecute dar, nici nu pot să înghit unele nesăbuinţe ale unor demolatori din  noua noastră societate, însă, nu  această stare încerc s-o  prezint ci, despre-o stare pozitivă din judeţul unde în vremea de dinainte de anul 1989 prestam, printre altele, şi-o activitate obştească(arbitrii de fotbal). Atunci, majoritatea comunelor şi satelor atât din ţară cât şi  din judeţul Buzău se bucurau de locuri de muncă iar ca rezultat, sportul şi la ţară era-n floare. Transportul echipelor fiind asigurat de maşinile CAP-urilor din localităţile unde figurau echipe. Astăzi mă voi referi doar la  fotbal şi câteva exemple de echipe din vremea de atunci în funcţie de denumiri.  Multe dintre acestea purtând titulatura de RECOLTA, precum: Recolta Blăjani; Bălteni; Boldu; Caragele; Căldăreşti; Cislău; Padina sau Smeeni.
Alte localităţi au preferat denumirea de VIITORUL, precum: Viitorul Bălăceanu; Bâlhacu; Glodeanu-Sărat; Limpeziş şi, chiar oraşul Buzău a avut un Viitor! Denumiri de prin vremea 1979. Tot prin această vreme denumirea de AVÂNTUL a avut anumite preferinţe: Avântul Glodeanu-Sărat;  Chiojdu; Lipia; Săpoca ori localitatea Zărneşti. Numele de VOINŢA a însemnat o altă pasiune: Voinţa C.A.Roseti; Florica; Lanuri; Sălcioara; Ştiubeiu şi, chiar oraşul Rm.Sărat a avut Voinţa! Desigur, au mai activat echipe şi sub alte denumiri precum: TRICOLORUL Gălbinaşi; Steaua Roşie Puieşti; Progresul Beceni; Glaveşul Movila Banului...Rapid Pârscov. 
Trecând de la agricultură la industrie, unele echipe prezentau denumirile specifice intreprinderii unde activau, precum: Uleiul Buzău; Petrolul Berca; Partizanul Rm.Sărat; Cristalul Buzău; Chimia Buzău; Auto Poşta Câlnău; Metalurgistul Pogoanele; Concifor Buzău; Filatura Pătârlagele...Carpaţi Nehoiu.
Astăzi, din păcate, majoritatea echipelor fie de la sate, comune sau oraşe, datorită nesăbuinţei acelora care ne-au condus, fie naţionali ori locali, care cel puţini părtaşi la marile demolări, unde sub pretextul că utilajele ar reprezenta un morman de fiare vechi, s-au distrus ori înstrăinat şi, odată cu acestea a căzut victimă atât salariaţii cât şi sportul.

duminică, 24 martie 2013

De acum patru decenii!

Albumul - albastru, mărturie de la Concursul ,,Temerarii văzduhului''
Craiova, 17 iunie 1973
Ce trece vremea? Dacă-n anul 2010, odată cu - Poemul celor şapte (o viaţă...un om...o antologie) marcam o vârstă rotundă, în 2011 la Biblioteca Metropolitană ,,Mihail Sadoveanu'' Bucureşti, la lansarea - Pasiuni din ...Amintiri! aduceam în prin plan şi alte aniversări, a venit anul 2012. Poate unul dintre cei mai speciali, ţinând cont că-n judeţul nostru drag Buzău, se născuse cel care, prin recunoaşterea eroismului, a luptei pentru neam şi ţară, Carol I, îl decorase cu ,,Steaua României'' iar ţarul Rusiei, Alexandru al II -lea cu ,,Crucea Sf. Gheorghe''...întors acasă, cu pieptul încărcat cu medalii, Eroul, n-a alergat după glorie, s-a dus la mănăstire!...Anul mai sus menţionat, având o dublă semnificaţie: 110 ani de la trecerea Eroului la ceruri şi 100 de ani de când, directorul ziarului ,,Universul'' Luigii Cazavilan, i-a înălţat  Eroului-buzoian: Monumentul de la Mănăstirea Cernica...Ce-a făcut Buzăul pentru acest Erou, nu cunosc. Ştiu doar ce a putut face un simplu om! I-a dedicat a doua carte, intitulată - Despre adâncuri şi prezent (Dialoguri şi lumina de la Cernica)...
Anul acesta se împlinesc 40 de ani de la spectacolul de la Casa Armatei din Craiova, cu ocazia zilei aviaţiei române din Orânduirea trecută. Albumul-albastru din imagine, stă mărturie. El reprezintă amintirea unui Concurs intitulat ,,Temerarii văzduhului''...Ce trece vremea? 

vineri, 15 martie 2013

Odată cu ,,Lacrima românească''

Nu ştiu alţii în ce gândire trăiesc, ştiu doar că pentru mine , dincolo de tot  ceea ce mi se întâmplă, dincolo  de anomaliile ivite prin viaţa noastră de români, dau cel mai mare preţ pe bucurii, fie bucurii care se îndreaptă înspre mine, fie bucuriile pe care unii le trăiesc. De pildă, la începutul acestei săptămâni, într-o vizită la ,,Fundaţia Sf. Sava de la Buzău'', odată cu ,,Lacrima românească'' şi împlinirile ,,Fundaţiei pentru copii, Sf. Sava de la Buzău'', unde sunt înfăţişate aspecte de la,   Campusul de la Bisoca, Aşezământul de la Câmpeni, Centrul de urgenţă (violenţa în familie), Cantina socială, Campusul din Delta Dunării (Maliuc), Aşezământul de la Pietroasele -  Ulmeni ori cel de la Năeni...am primit şi cartea ,,Duhovnicul (un devotat prieten de suflet)'', autor Sava Bogasiu. O carte de 218 pagini  în cuprinsul căreia sunt redate 26 de capitole, prezentând într-o ordine cronologică:
Nevoia unui prieten devotat pentru aceste vremuri tulburi; Sufletul din noi - inima duhovnicului nostru; Bucuria de a avea un duhovnic jertfelnic; Misiunea de suflet unui duhovnic; Cum poţi să descoperi un duhovnic devotat?; Ce obligaţii morale avem faţă de duhovnicul nostru?; Când încetează relaţia cu duhovnicul nostru?; Secretul spovedaniei - garanţia morală a duhovnicului; Rolul duhovnicului din familie; Lucrarea duhovnicească cu copii; Duhovnicul şi tinerii; Spovedania tinerilor; Duhovnicul şi persoanele vârstnice; Duhovnicul - ,,doctor fără de arginţi'' pentru cei bolnavi; Durerile sufleteşti ale unui duhovnic; Prima spovedanie - cea mai frumoasă experienţă sufletească; Cum se face o spovedanie autentică?; Duhovnic sau psiholog terapeut?; Întâlnirea cu duhovnicul pe parcursul vieţii; Ce face duhovnicul pentru mine?; Spovedania deasă, sau doar în posturile mari?; Legătura dintre preot şi spovedanie; Rolul canonului dat de duhovnic la spovedanie; Duhovnicul - cel mai frumos dar pe care mi l-a făcut Hristos; Fără duhovnic nu poţi scăpa de păcatele cele mari ale vieţii; Starea mea de duhovnic dar şi de penitent în faţa duhovnicului meu; Recunoştinţă veşnică duhovnicilor destoinici şi Ghidul de spovedanie pentru adulţi care cuprinde câteva subcapitole, mare parte referindu-se la păcate dar şi la povăţuiri şi porunci.
Referitor la ultimul număr al revistei cultural-religioase (anul XIII, nr. 1) ,,Lacrima românească'', revistă ce ar putea fi numită şi revistă de colecţie, gândindu-ne că apare pentru prima dată, fiind binecuvântată de noul Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancea, preasfinţitul părinte Ciprian Spiridon.
Revista având în conducerea sa pe, Dir. de seminar, pr.prof.dr. Sava - Popa Gheorghe,  redactor-şef  pe pr. prof.dr.Mihail Milea, nimeni altul decât Sava Bogasiu şi un colectiv de redacţie format din prof. Moraru Nicoleta; pr.prof.dr. Moraru Nicolae; pr.prof. Dima Cristian, urmând Bejgu Nicolae-Alexandru; Neagu Eugen - Laurenţiu; Lupu Mihai - Alexandru; Caloian Bogdan - Gabriel; Fundulea Andrei şi Găman Cătălin - Viorel.
Printre, ,,bucuria de a avea un părinte arhiepiscop la Buzău'', revista cuprinde articole despre simbolul primăverii, despre mărţişor, despre femei şi mame, istoria seminarului, despre postul ce urmează, despre,, Buna vestire'', ,,Florii'', cum să trăim...bio!; despre lirica şi viaţa lui Mihai Eminescu, despre fericire de Grigore Vieru, despre aniversarea a 176 de ani de la naşterea lui Ion Creangă...despre activitatea didactică şi publicistică a pr.prof.dr. Dumitru Stăniloaie, la Sibiu.
Aşadar, când dincolo de orice, punem mare preţ pe bucurii, acestea ne apar, numai să ştim să le căutăm, să ni le dorim iar când ne apar să ştim să le apreciem.

miercuri, 6 martie 2013

Democraţia...privatizarea...demolarea şi ultimul loc în Europa

De-o vreme am încercat să nu mai vorbesc despre răul făcut de ai noştrii votaţi, în dauna mulţimii pentru a le fi lor, aburitorilor, bine. Numai că, ceea ce vezi demolat şi ruine-n urmă, unuia care-şi achită la timp datoriile nu-i poate să-i cadă bine... Din păcate, stăpânitorii din astă vreme neridicându-se la înălţimemea României, o ţară frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu, care zace-n coada Europei .De ce? Se pare că la acesată întrebare nici măcar majoritatea din mas-media n-a dat importanţă. Multe TV-uri promovând persoane îndoelnice de dragul privitorilor cu gândire rudimentară. Tot răul ce-l suportăm (mă refer la cei care mai gândesc, fac unele lucruri şi iubesc locurile naşterii) de-a fi pe ultimul loc în Europa, se datorează şi acelora care au condus judeţele, capitalele judeţelor...Iată, un exemplu de ieri şi de astăzi, pe aici prin târgul nostru, întâmplări de după anul 1989, la o fostă mare Intreprindere, a patra pe ramură din Europa, care avea în componenţă cinci cuptoare de topire a sticlei. Două cuptoare numite geam tras şi TFD, cuptoare pentru fabricarea geamurilor trase şi, trase fără debiteză.
Cuptor pentru fabricarea geamurilor laminate
Cuptor pentru fabricarea şi prelucrarea sticlelor şi borcanelor (butelii)
Cuptor pentru fabricarea pieselor- presate.
Toate aceste cuptoare erau alimentate de un gigant numit - Complex - amestec, să nu mai vorbim de alt gigant...Şlefuire - polizare.
În vremea de atunci, de dinainte de aşa zisă privatizare, GEROM Buzău, exporta geam prin: Anglia, Tunisia, Etiopia, Cehoslovacia, Algeria, Nigeria şi multe alte ţări.
 Prin Democraţie, dintr-o dată au început să piară comenzile! Apărând căpuşele iar societatea, începând pe ascuns să scoată la vânzare unele mijloace fixe şi mobile...iar după anul 2000 a început aşa zisa privatizare, echivalenta a demolării. S-a demolat până când a ajuns la un fel de atelier de prelucrare.
Mai noua privatizare de pe ruta CFR, Buzău - Nehoiaşu, a început, se putea altfel! Tot cu demolări. Mai întâi au redus gările că şi pe aici au fost mijloace fixe. După ce au adunat din interioarele clădirilor, au purces la demolarea liniilor, ştiindu-se că-n fiecare gară existau linii de garare, staţionare, întâlnire...
Şi, uite aşa din demolare-n demolare, au reuşit iubiţii noştrii conducători, fie zonali fie centrali să ne aducă pe ultimul loc în Europa iar ei, trăind bineee! să ne aburească, precum o parte din mas-media.