marți, 20 noiembrie 2012

Un mare Domn şi un mare Cărturar


    Piesă ,,În amintirea ridicării statuilor lor în Iaşi''
Sperând, dragi mei, că scrierile acestea nu seamănă a nimicuri, şi-atunci, făcând cu toţii cei mulţi un minim efort în a ne pune mintea în funcţiune, putem deveni din nimic ceva, aducând la viaţă un obiect prăfuit care, după o vreme să ne încarce de bucurii şi chiar să fim invidiaţi până la limita suportabilului că, agonisind lucruri mărunte, aşa, precum a da viaţă lucrurilor moarte, mai ales acelea care simbolizează - Amintiri din istoria noastră naţională şi nu numai.
 Privind cu atenţie imaginea, putem remarca pe: Alexandru Ioan Cuza   şi 
Mihail Kogălniceanu ,,În amintirea ridicării statui lor'', din Iaşi .
Parafrazându-l pe Nichita Stănescu, nu doar poet ci, şi un colecţionar, prin colecţiile sale fiind chiar şi această piesă zicea: 
- Voi! Nu aţi fost cântăreţi. Voi, aţi fost însăşi cântecul.