miercuri, 21 martie 2012

Azi, am primit "Lacrima românească"

Editată în cadrul Seminarului Teologic "Chesarie Episcopul" Buzău, revista "Lacrima românească", o revistă  Cultural-religioasă (anul XII, nr. 1), având ca redactor şef, pe pr.prof.dr. scriitor Mihail Milea. Din cele 56 de pagini am remarcat multe sfaturi, glăsuiri bisericeşti, despre taine,emulaţii, bucurii,obiceiuri de nuntă, despre semnificaţia ritualurilor de nuntă. Dar lucrurile minunate nu se opresc aici, dacă ne referim la modul cum este prezentată  sfinţenia, cuvintele despre tradiţii şi obiceiuri zonale.O altă remarcă dragă mie, se vorbeşte despre, importanţa cărţilor azi, afirmându-se cu tărie că se merită să citeşti orice carte,"necrezând că ai pierdut vremea", întrucât orice carte ascunde un mister.Se vorbeşte despre "Crezul" sau simbolul credinţei, despre Dumnezeu, izvorul binelui. Despre modul în care pot fi înlăturate patimileori despre, sfânta taină a pocăinţei. Oprindu-mă la,
"România de azi, haosul de mâine", elevul seminarist Alin Dudu, spune că atunci la terminarea clasei a VIII a, avea mulţi prieteni dar, venind la seminar, amicii săi încearcă să-l izoleze, pentru ei, libertatea însemnând desfrâu, haos, distracţii şi"în nici un caz un gând spre Dumnezeu"...La sfaturi duhovniceşti de la Sfinţii Părinţi, culese de seminaristul Răzvan Tudorache se spune că "Tare mă tem să nu rămânem numai /cu raiul acesta de aici/să-l pierdem pe celălalt/ din pricina lenevirii noastre!".
Revista se încheie cu "Scrisoare din Basarabia" de Grigore Vieru...
"Din Basarabia vă scriu,
Dulci fraţi de dincolo de Prut.
Vă scriu cum pot şi prea târziu,
Mi-e dor de voi şi vă sărut".