vineri, 24 mai 2013

Uscând o lacrimă (revistă cultural-istorică, turism...tradiţii)

Un început de drum...
de la credinţă la cultură
fantastică...potrivire! 
interviuri ...
rugăciune...
hoinarul cerului
reverie
divină copilă
buzăului
definiţie
explicaţii din drumul turismului
Mireasa cuibului de soare...

vineri, 17 mai 2013

În curând (revista) - Uscând o lacrimă!

Iubitorii de cultură, istorie, turism, tradiţii strămoşeşti şi nu numai, vor putea răsfoi câteva pagini care le vor putea da speranţe, în special acelora care încă mai cred în cultul muncii! Cu alte cuvinte, parafrazând o ştire dintr-un almanah de peste 25 de ani în urmă, care spunea că ,,nu putem fi oameni moderni fără deprinderea de a gândi şi crea''...Revenind la vremurile noastre, marea majoritate dintre noi cei mici, cu voie ori fără voie am ajuns mai mult consumatori decât creatori. Ce poate fi şi mai grav prin unele zone mulţi chiar cu aptitudini, s-au lăsat pradă unor minţi bolnave după stări materiale obţinute pe căi rudimentare, transformându-se-n consumatori. Cu siguranţă, toţi ar trebui să ne preocupăm pentru a putea să devenim utili, nu consumatori, să nu ne lăsăm pradă la unele pledoarii, fie a unora din mas-media ori a unor politicieni dând mai mare atenţie acelora înspre consum, făcând pe cei care sunt la vârsta de-a lua un model şi nu numai să asiste de multe ori la un tărăboi, dându-le posibilitatea falşilor ori lacomilor să se folosească de astfel de evenimente iar cei vulnerabili sau chiar prietenii privind cultul muncii, să se resemneze, mergând pe ideea că - Ce să facem, asta e! Pornind şi de aici, am crezut şi încă mai cred că o hrană spirituală cât de mică, nimănui nu i-ar strica.
Revenind la revista - Uscând o lacrimă, printre altele cuprinde: Un editorial, semnat de pr.prof.dr. Mihail Milea; Fratele unui fost prim-ministru, a copilărit la Ruşavăţu; Ion Caraion - nouăzeci de ani de la naştere.
Speranţele vipereştenilor, interviu cu Romi Dedu, primarul comunei Vipereşti; Prietenii de deaproape...,,Sacrul în poezia lui Grigore Vieru''- autor Sava Bogasiu, ,,O lacrimă pentru Basarabia''...;  Poetul Ştefan Dima - Zărneşti (autor a trei volume de poezie); O ursoiancă la O SUTĂ DE ANI! Câteva explicaţii din drumul turismului...; Amintiri din comunism - Fotbalul, agricultura şi industria ...

joi, 2 mai 2013

Uneori istoria supără?Fiind în săptămâna mare, în prag de-o Mare Sărbătoare (Paştele la Ortodocşi şi Greco - Catolici) când toate relele trebuiesc lăsate de(o)parte şi dacă nu mi s-ar fi întâmplat, nu cred că aş fi fost în măsură să vorbesc despre acest fapt. Ştiam doar că scrisul este un păcat dacă nu spui faptelor aşa cum le-ai cunoscut, trăindu-le, aşa cum le-ai cercetat, aşa cum le-ai citit, chiar conştient fiind că vei supăra pe mulţi. Mai departe, comentarii  contra vor fi, mai ales cei care vor să îngroape o serie de fapte, fie că nu le sunt pe plac, fie că cineva dintr-o propie generatie n-a prea fost uşă de biserică, fie pentru anumite interese, fie simplu, că nu te plac ori doresc atacându-te pe tine să prindă şi ei un loc pe unde doar mintea lor înţelege de ce şi pentru ce?
Fiind autorul unei cărţi încărcată cu o serie de date istorice despre Mănăstirea Cârnu, în penultima marţi a lunii aprilie am fost invitat de un distins reporter, căruia îi mulţumesc, să prezint la TVCampus Buzău, în special despre arterele de circulaţie până la Mănăstire. Televiziunea fiind bine informată despre cele 3 căi de acces înspre Mănăstire. De altfel, pe întreg timpul emisiunii TVCampus a redat imagini, fie dinspre partea cea mai dificilă de ajuns: Vipereşti – Ursoaia – Ruşavăţu  şi-nspre stânga, pe jos, sus în Plaiul Muchii, fie cu trenul CFR până la Cislău şi de aici vreo 3 kilometrii pe jos. Ori, doar cu maşina, pe la Pătârlagele – Zahareşti – Măguricea – Mănăstire.
Îmi dau şi nu-mi dau seama ce-a deranjat aşa de mult un spectator, intervenind la o altă emisiune... E posibil ca istoria acestei comune, redând în carte că Mănăstirea, de dinainte de Secularizare şi până prin anul 1927 a aparţinut fostei comune Ruşavăţu, care avea în componenţă satele Tega şi Râpi. După 1927 când Tega şi Râpi s-au deslipit de Ruşavăţ şi au format comuna Tega şi abia după 1950- 1954 când comuna Tega s-a unificat cu Pănătău, a fost trecută de comuna Pănătău.
Poate spectatorul şi alţii s-o fi supărat despre întâmplarea din anul 1934, în carte sunt date numele acelora care s-au ocupat cu jefuirea Mănăstirii Cârnu ... De când m-am gândit la scrierea despre Mănăstirea Cârnu, am ştiut la ce mă înham. Ştiam că vor fi şi persoane care, din păcate, nu mai doreau să se dezgroape trecutul dar, fără să-i supăr, nu puteam să trec peste patimile şi suferinţele acestui lăcaş, peste aerul din Muchea Culmii, peste Dostoevschi şi vieţuitorul de la Cârnu, peste grava devastare... Ori amintindu-mi de călătorii de pe potecile timpului, altele decât actualele.