miercuri, 1 februarie 2012

Din numismatica Moldovei

În timpul domniei lui Iacob Heroclide (Despot Vodă 1561 - 1563), dorind în grabă bani pentru mercenarii săi, acest Despot Vodă, a dat ordin să se bată monedă. Aşa cum se afirmă şi-n "Viaţa Buzăului" din 26 septembrie 1970, "Pentru prima oară în istoria Moldovei, se bat monede de mare valoare", numiţi - Ducaţi de aur, taleri de argint şi acţi(1 act =0,25 taleri).Monedele fiind bătute de transilvăneanul Wolfgang Lupu Sasu. Toate acestea, deposedând Mănăstirea Slatina de donaţiile lui Alexandru Lăpuşneanu.