joi, 5 septembrie 2013

ECOURI...Privind revista - Uscând o lacrimă

Revista nr. 1
Cu mare bucurie am aflat de prezenţa unui comentariu al revistei on-line "Cartelul metaforelor'', responsabil scriitorul şi criticul literar Marin Ifrim (membru titulat al USR), care subliniază:
"Am primit primele două numere ale revistei de cultură, istorie, turism şi tradiţii "USCÂND O LACRIMĂ'', o publicaţie format A4 apărută la iniţiativa lui Dumitru K Negoiţă, membru al Ligii Scriitorilor din România şi redactor-şef al publicaţiei respective. Din nr. 1/2013 am remarcat editorialul "La început de drum"semnat pr.prof.dr. Mihail Milea, articolul Ion Caraion - 90 de ani de la naştere de Dumitru K Negoiţă şi versurile lui Ştefan Dima-Zărneşti.
În numărul 2/2013 acelaşi Milea Mihail semnează editorialul" De la cultură la ştiinţă" iar Iuliana Albu publică o emoţionantă evocare "Casa străbunilor". Printre alte lucruri interesante am mai remarca în mod special dialogul dintre profesorul Viorel Suditu şi Dumitru K Negoiţă "De la Ion Caraion la Ion Băieşu".
Semnează: scriitor şi critic literar Marin Ifrim