vineri, 19 aprilie 2013

Primul muzeu de sculptură românească într-o ... poiană!

Imagini cu 3 din cele 16 lucrări prezentate la prima ediţie din anul 1970
Cât de normal ar fi - Să trăim şi cu toţii să muncim pentru a fi fericiţi. Poate doar aşa am putea onora frumuseţile acestei minunate ţări ROMÂNIA.Dar, din păcate realitatea-i alta... Cu toate acestea au existat şi oameni fericiţi chiar pe acolo pe unde mulţi ne aburesc de contrariu. Astăzi voi aminti de întâmplarea de la Măgura, mai concret, de Poiana de deasupra Mănăstirii Ciolanu.
Prin efortul celor 16 sculptori care-n anul 1970 au deschis: ,,Prima ediţie a taberei de sculptură Măgura''.
Iată! Numele celor 16 sculptori şi lucrările Domniilor lor: Gheorghe Coman ,,Zbor''; Nica Petre ,,a fost aici odată...''; Gabi Beju Silvia ,,Stăpâna pădurii''; David Serth ,,Timpul''; Pavel Bucur ,,Înaripată''; Florin Codre ,,Omagiu lui Tudor''; Corneliu Camarovschi ,,Echilibru dinamic''; Drigissa Petru ,,Hora''; Pasima Dumitru ,,Altar eroului necunoscut''; Mihai Mihai ,,Ciuha''; Veres Iosif ,,Caratidă''; Rusu Şerban ,,Mobil''; Ioan Deac ,,Compoziţie''; Eugen Gocan ,,Meditaţie''; Horia Flămându ,,Cuplu'' şi Edit Orlovschi cu lucrarea ,,Intrepătrunderi''. 
După semnarea actului de naştere a acestui muzeu, presa vremii de acum 43 de ani ,, Viaţa Buzăului'', sub semnăturile Lazăr Băciucu şi Corneliu Ştefan, spuneau : ,,Locuitorii judeţului Buzău pot fi fericiţi că au un muzeu de sculptură atât de original şi impunător, cu lucrări pe care le sorbi din privire. Am văzut multe, neânumărate oraşe cu sculpturi. Alergi cu maşina de la una la alta. Aici nu ai nevoie de maşină, sunt toate superbe şi calme la un loc...''.
Am avut onoarea şi norocul la15 august 1970 să văd cu un grup de cunoscuţi  începutul acestor minunăţii din Poiana Ciolanului şi, mulţi ani după. Am fost şi după anul 1989 dar, ce să vezi? Prin frumuseţile de altădată
creşteau an de an buruienile...

miercuri, 10 aprilie 2013

Prietenii - de acum 79 de ani!

Regele României Carol al II lea şi Preşedintele Franţei Albert Lebrun
După o postare pe blogul: Salut prieten(i)e, arătând că România a avut prieteni de nădejde-n Europa, unii dintre mulţii amici păreau cam revoltaţi, nu le veneau să creadă, deşi alăturat, o ilustrată din acea vreme demonstra acest fapt. Astăzi, într-o altă lună şi-ntr-o altă zi, vin c-o altă afirmaţie. De data aceasta, prezentând mai multe mesaje, începând cu mesajul adresat Franţei de regele Carol al II-lea: 
,,Nu v-aş putea exprima până la ce punct sunt mulţumit de vizita d-lui Barthou. Satisfacţia mea este cu atât mai mare, cu cât pentru întâia oară de când există România-Mare, un ministru francez în funcţiune vine oficial la noi. Cred că personalitatea d-lui Barthou este deosebit de bine aleasă pentru a strânge şi mai mult legătuile de desăvârşită prietenie din totdeauna dintre popoarele francez şi român...''.
Referitor la Preşedintele Franţei Albert Lebrun, încă de la discursul de înscăunare din 10 mai 1932, a ţinut să precizeze, dorinţa sa arzătoare de-a menţine pacea-n lume spunând: ,,Voi lua făclia pe care Paul Doumer a lăsat-o, dându-şi sufletul  şi voia continuă cu credinţă tradiţia pe care el mi-o lasă moştenire.
Respectând Constituţia voi căuta să duc la bun sfârşit opera de ridicare şi progres în ordine şi muncă, în domeniul intern, iar cel extern, în mijlocul păcii''.
Revenind la discuţia Ministrului francez Louis Barthou din vara anului 1934, iată ce declara în discursul său la Academia Română: ,,Am să vă rog să-mi permiteţi să mai păstrez puţină putere în glas şi pentru zilele ce vor urma ca să pot povesti, la întoarcere, guvernului meu, despre grandoarea  ţării dvs.
Să le spun că am văzut cu satisfacţie cum toate partidele româneşti sunt solidare faţă de Franţa''.
După cele de mai sus privind prieteniile, pentru a ajunge iarăşi... aş îndrăzni să spun că România are nevoie de-o igienizare-generală, (cu puţină vorbă şi mai multe fapte) pornită  de la cei pe care i-am votat, fie Naţionali, fie locali, să pună osul la treabă cum spune românul, supravegheaţi serios de legiuitori, dacă au ajuns să fie aleşi, să muncească, să ia pilde, să cerceteze, să analizeze, să introducă busuiocul în căldăruşe, să înceapă din curtea lor, privind ... curăţenia! Poate aşa ne vom putea bucura şi de prieteniile de altădată. Prieteniile de acum 79 de ani!