sâmbătă, 28 aprilie 2012

Îmbrăţişările...contrastelor!

   - De ce aşa contrarii? Întreabă mulţi dintre autodeclaraţii care spun că urmăresc, Moral(u)itate şi Salut Prieten(i)e.
   Un răspuns pentru Distinşii care pot fi înţeleşi (mai mult) ar fi că: Cele două bloguri s-au născut precum doi copii de aceeaşi mamă, care au luat drumuri diferite dar, îmbrăţisându-se din când în când şi, precum V. Desnica:
  - Să te temi de inconsecvenţă, când doar contradicţia oferă forţă şi relief?
  Ori, de-ar fi să ne amintim de Fr. Hegel - Viaţa este unirea...contrariilor!
  Mai pe româneşte (excluzând cârcotaşii), am crezut şi-o să mai cred că, moralitatea se poate baza pe prietenie iar prietenia pe moralitate. Punct. Şi, de la ...capăt!

sâmbătă, 21 aprilie 2012

În judeţul meu, parcă a venit cenzura!

    Nu! Nici aşa n-o să uit iubirea de zona naşterii ori de Oraşul Covrigarilor, aici unde domiciliez, unde m-am bucurat şi, încă mă mai bucur de prietenia unor preoţi,  profesori, doctori, scriitori şi poeţi, de prietenia unor foşti arbitrii de fotbal, de prietenia unor mărunţi ori mai mari colecţionari, de prietenia unor foşti salariaţi de la GEROM S.A., de prietenia unor trăitori de pe  Valea Buzăului, a Slănicului, a Teleajenului şi din întreaga Românie... Am trăit alături şi de mulţi alţii, clipe minunate şi-o parte dintre acestea, încă le mai trăiesc, dar:
   Habar nu am, de ce? şi, pentru ce? din 2010, evenimente precum: Poemul celor şapte (O viaţă...un om...o antologie), deşi, nominalizată printre cărţile anului, mas-media din judeţ a ocolit.
   Habar nu am, de ce? şi, pentru ce? Concursul cu premii Iorgu Cosma, deşi publicat chiar şi-n binecunoscuta revistă ,,Oglinda literară'', mas-media din oraşul meu a ocolit.
   Habar nu am, de ce? şi, pentru ce? Cărţile ,, Din măruntele colecţii'' şi;,Pasiuni din...Amintiri!'',când celei de pe urmă, editura ,,Rawex Coms din Bucureşti i-a făcut şi un afiş, numai bun pentru lansarea de la, Biblioteca Metropolitan ,,Mihail Sadoveanu'' Bucureşti. Acest afiş n-a fost primit de vreo publicaţie din oraşul meu.
   Habar nu am, de ce? şi, pentru ce? Faptul că am fost nominalizat în, Dicţionarul de colecţie cu numărul 49 ,,Personalităţi române şi faptele lor 1950 - 2010'', mas-media (3 publicaţii), n-au dorit să se ştie.
  Anul acesta, cu ocazia, Centenarului ridicării monumentului eroului-monah buzoian Iorgu Cosma, fala Mănăstirii Cernica, voi dedica o nouă carte ,, Despre adâncuri şi prezent ( Dialoguri şi lumina de la Cernica)''. Habar nu am! Dacă mas-media buzoiană, v-a ocoli şi acest Eveniment.
           De ce am habar?!
   Anul acestaa este an electoral. De vreo 7 ani, din mai 2005, de la ,,Întâlnirea cu fii satului', continui să promovez - Zona naşterii, comuna Vipereşti.
   Pe cont propiu, am realizat:
  1. O monografie ,,Vipereşti comuna despicată''.
  2. despre istorie, religie şi literatură ,, Mănăstirea din comuna pierdută'', comuna pierdută fiind comuna naşterii mele, fosta comună Ruşavăţu, cu patru sate, ataşată în anul 1968, comunei cu 2 sate Vipereşti., având cândva în componenţă şi Mănăstirea Cârnu, ce aparţine astăzi comunei Pănătău.
 3.Monografie-literară ,,Uscând o lacrimă (carte pentru monument)'', fiind vorba de eroul Naţional şi monahul...uitat! Născut pe acesste meleaguri.
  Faţă de toate acestea mai Marele local, acum. la al 2 lea mandat - nu a dorit, nici măcar de ochii lumii, să vrea măcar să găzduiască vreo, Lansare de carte, darămi-te MONUMENTUL. El s-a ocupat mai mult dedistrugerile care au avut loc aici, în fosta comună, fie a fostului Palat, fie a Căminului Cultural, fie a Bibliotecilor, fie a Şcolii...Acum! Doamne Fereşte! După atâtea distrugeri, vrea un al 3 lea ...Mandat!
  O fi vreo legătură cu, gaşca din capitala judeţului? Unii dintre mai Marii de aici, ca şi el, cu mai multe mandate, altul rudă senator, altul pe la creaţie...şi, ocolişurile de care am parte?
  În anul 1978, am trimis ,,O scrisoare deschisă'' către publicaţia de atunci ,,Viaţa Buzăului'', arătând deficienţe în comuna mea şi, căi de rezolvare. Şi surprinzător, atunci în ,,Orânduirea fără libertate'', chiar dacă nu mi-a fost aşa de uşor, am primit răspuns de la mai Marii comunei de atunci.
  În anul 2007, am trimis mai Marelui de azi ,,Oscrisoare deschisă'', tot prin publicaţia cu acelaşi nume dar, acum în Democraţie, acest mai Mare, a ironizat acest lucru.
  O ooo Doamne! Dacă va ajunge la un al 3 lea mandat, cel care a distrus ,,Comuna Pierdută'', va trebui să vând, ce mi-a fost mai drag pe lume: CASA  PĂRINTEASCĂ. 

miercuri, 18 aprilie 2012

Colecţie dintr-o filologie romanică

Printre rafturi, ca o piesă dintr-o colecţie veghează, precum un prezentator în sărbători cortina, când de-o parte şi de alta, filologia romanică a anilor 1929 - 1930,  de la Universitatea Bucureşti, a facultăţii de filologie sub formă de curs de comentarii, aruncă un îndemn spre-o privire specială asupra limbii române. Unde se notează partea istorică a textelor.
Interesant că atunci, pentru a se scrie cărţi de cult se utiliza, limbile greacă, latină şi slavă. Traducerea cărţilor în limba română era un mare ,,fapt cultural''.
Într-o altă carte - Curs de limba franceză, tradus în limba română, în anul 1933 a venit în ajutorul moraliştilor. Aici se analizează: Iubirea cavalerească, platonică, senzuală, uşuratică ori iubirea elegantă. Toate aruncând asupra greşelilor, mantia manierelor rafinate. Mai departe într-un curs de comentarii, de culegere şi de linişte,  Malherbe, îşi măsura talentul dând la iveală poezii în care, aşa cum spune cursul, se manifestă originalitatea ivită, după ce poetul trecuse de 40 de ani. Astăzi, după Marea Sărbătoare, putem să ne amintim de strofa celebră a lui Malherbe, care-l înfăţişează pe Sf. Petru pe Muntele Măslinilor, când recunoaşte urmele paşilor lui Iisus şi, mustrat de conştiinţă, lepădându-se de Hristos, şi-ar fi dorit soarta de-a fi măcelărit de porunca lui Irod.

luni, 16 aprilie 2012

Pe-o buză de (primă)vară

Parfumul florilor de salcâm se perduse odată cu zefirul ce împrăştiase şi ultimele petale. Grădina(rul), plin(ă) de visele de odinioară, stătea pe-o buză de primă(vară) încărcat(ă) de miresmele din parcul de altădată. Cel care înfăţişa faţa Căminului Cultural. Odată cu anii scurşi, viaţa de aici trece aproape nevăzută. Trăitorii de pe văile săpate de bătrânul râu ori pârâu, au bucurii numărate. Puţinele ivite şi-n spre aripa stângă a râului  sunt doar... amintirile! Unele, chiar de acum vreo patru decenii.
Când cele patru sate dinspre stânga râului Buzău, deşi fără lumină electrică, Instalaţia lui nea Luigii, prezenta pe ecran... Mare film, Mare. Aici, se adunau copii, tinerii, adulţii şi bătrânii, la spaţiosul şi, chiar frumosul Cămin Cultural. În sală, unde Instalaţia lui nea Luigii, proiecta...clocotul secundelor, pline de curiozităţile de pe ecran, la tineri se îmbinau cu parfumul din sânul...enelor.
- Aşa era atunci! Ce mai tragi tu, clopotele adormite?
- Aşa-i...mea culpa!
Numai că astăzi, în jur, şi prin prejurul Căminului Cultural, mai umblă doar...vântul! Până când...şi acesta varsă... Zgomote peste ruine!

vineri, 6 aprilie 2012

Nu aşa se aşează o...cărămidă?

În încercarea de-a aşeza, măcar o cărămidă, în clădirea României înspre Drumul Civilizaţiei, de patru ani pe blogurile: Salut Prieten(i)e; Moral(u)itate şi câteva "reţele literare", am postat, contrar unor TV-uri şi-a majorităţilor ziarelor, doar CHESTIUNI POZITIVE.
Oare? Pentru succes trebuiau doar prostioare şi, chestiuni negative?
Spun aşa, simplu şi direct, gândindu-mă la un fel de promovare intitulată: Colecţii despre...moralitate! Când, după postare, puţini au fost dintre chemaţi. Am zis. Şi-o să mai zic, poate mai aude cineva!

marți, 3 aprilie 2012

Meriott, sala Braşov

Ideea că aş putea deveni un pensionar cu posibilităţi de călătorie atât prin frumoasa Românie, cât şi dincolo de hotarele ei, am acceptat invitaţia de la o familie de Distinşi români, stabiliţi în Australia, de-a participa, duminică 1 aprilie, la un seminar la Bucureşti. Un seminar prezentat de un american, reprezentant la o firmă de mare succes (afacerea Xango). Discursul în limba română a avut doar un început al unui braşovean, dându-i cuvântul unui Distins american, care a vorbit despre, prelansarea noului concept cu fructe exotice, xango, glimpse şi, puterea zantoanelor...date despre produs...apoi povestea Domniei Sale, prezentată cu mult umor.
Ce am putut desprinde din toată această poveste? Doar că, este o horă mare şi frumoasă, unde, dacă intri trebuie să şti atât partitura cât şi jocul, dar  să ai şi multe surse şi resurse, însă, dacă nu ai şi talent, într-o astfel de horă, rămâi blocat. Din toate aceste calităţi, mie, îmi lipseşte una, care depinde doar de mine, încerc s-o dobândesc poate aici, ori dacă nu, în lumea ceailaltă.