marți, 4 octombrie 2016

Manifestaţie culturală la Vipereşti


Sâmbătă, 01 octombrie, la Vipereşti, într-un climat de prietenie, pace şi bun simţ, s-a desfăşurat o sărbtoare culturală.
S-au împlinit 14 ani de la: Prima lansare de carte. pe aceste meleaguri de pe Valea Buzăului, unde Dumnezeu adăposteşte 2 Rezervaţii naturale din 15 câte are întregul judeţ Buzău.. Cu acest prilej, iubitori de cultură din această localitate, în frunte cu primarul Romi Dedu, viceprimarul Ion Ungureanu, bibliotecara Tatiana Negoiţă, prof. Dumitru Mihai, prof. Magdalena Violeta Oancea, inv. Margareta Mihai, Veroni Mihăilă, fostul director al Hergheliei Cislău...elevi de la Şcoala gimnazială de 8 ani Vipereşti. De la Rm. Sărat, inginerii Mioara şi Cristi Mihai. De la Buzău prof. Tudorancea, econ. Cristi şi tehn.  Dumitru K Negoiţă, membru LSR, împreună cu Elena, Mihaela , Mario şi Eric. De la Cislău, prof. Nicolae Gâlmeanu, membru USR...Copii, elevi, părinţi, iubitori de cultură de pe raza comunei.
Manifestarea a cuprins trei puncte:
A. O colecţie, prezentată de Dumitru K Negoiţă, incluzând aici şi o parte din manifestarea din anul 2002, a propiului volum "Paşi nevăzuţi", alături de mai multe aspecte, inclusiv mărunte colecţii.
B. Lansări de carte:
     a. Lansarea volumului "Trăiri", de Veroni Mihăilă
     b. Lansarea volumului "Urmuziene", de Dumitru Mihai
 C. "Medalion literar Dumitru K Negoiţă", prezentat de elevi ai Şcolii gimnaziale de 8 ani Vipereşti, conduşi de prof. Magdalena Violeta Oancea.
Deschiderea acestei sărbători literare i-a aparţinut dlui primar R. Dedu iar mediatorul acestei manifestaţii Dumitru K Negoiţă, după punctul A, a prezentat volumele amintite,
Au vorbit, au recitat: Veroni Mihăilă, Dumitru Mihai, Magdalena Violeta Oancea, elevi de  la Vipereşti, Nicolae Gâlmeanu, Alex. Mario Negoiţă, Tatiana Negoiţă, mediatorul manifestării Dumitru K Negoiţă.
Aţadar, la Vipereţti, să-l parafrazez pe poetul Girel Barbu, poezia "a dat în floare", iar doamna profesor Oancea de la Şcoala gimnazială doreşte să ridice cultura din localitate pe înalte piedestale. Doamne ajută!duminică, 2 octombrie 2016

Oglinda Ligii Scriitorilor Români la 10 ani   Cu siguranţă ianuarie 2011, a însemnat una din bucuriile importante. Intrarea în rândul membrilor LSR a reprezentat şi reprezintă o activitate profesională. Atunci în 2011, a fost prima poartă la care am bătut. Am bătut şi, mi s-a deschis. Astfel, ceva din educaţia celor 7 ani de acasă, primită de la un orfan de război, el însuşi un medaliat în celălalt război, muncitor forestier şi o mamă care preocupată vara de creşterea şi îngrijirea viermilor de mătase, a avut destulă vreme să mă înveţe că “omul sfinţeşte locul”.
Aşadar, din ianuarie 2011, drumul meu literar ajungea şi pe la Focşani, filiala  Vrancea. Aici, am întâlnit un climat de “Oglindă literară”, unde distinsa preşedintă de filială, Mariana Vicky Vârtosu a dat tonul ca un “argint viu” promovării activităţii noastre literare. De atunci, majoritatea membrilor noştrii, animaţi de preşedintă, ne putem mândri cu cele 5 anuare (antologi).
Anul acesta, an aniversar Ligii Sciitorilor Români, cu acest prilej, zece ani de la naştere, Comitetul Director condus de preşedintele LSR, Alexandru Florin Ţene, Gavril Moisa şi Voichiţa Pălăcean - Vereş au pregătit un volum  intitulat “OGLINDA LIGII SCRIITORILOR ROMÎNI LA 10 ANI”. 
În acest an de sărbătoare şi filiala noastră Vrancea, se poate mândri cu autorii (colaboratorii) din anuarul “Setea de cer”, . Şi,  de ce să nu nutrim speranţa că antologia aceasta nu va fi ocolită de atenţia cuvenită, nici de la Centrul LSR şi nici de la iubitorii cu adevărat al acestor tipuri de acte culturale. 
 Revenind la antologia "Oglinda Ligii Scriitorilor
Români la 10 ani". Aşa cum se remarcă "O 
altfel de istorie a literaturii române actuale".
Antologia se împarte în 2 volume:
I. De la A la L
II. De la Mla Z
Inclus în al doilea volum (De la M la Z), acesa
cuprinde 43 de scriitori:

VICTOR MANOLE
CONSTANTIN MĂNESCU
GAVRIL MOISA
GINA MOLDOVAN
LAZĂR MORCAN
ANA MUNTEANU DRĂGHICI
GHEORGHE MUNTEANU
OLIMPIA MUREŞAN
VALERIU MUREŞAN
DUMITRU K. NEGOIŢĂ
MARIUS VALERIU NANU
MARIA DORINA PAŞCA
IULIAN PATCA
ALDONA PATRAŞ
VOICHIȚA PĂLĂCEAN-VEREŞ
LUCREŢIA I. PICUI
MARIANA POPA
MARIANA CRISTINA POPAN
ANA-CRISTINA POPESCU
DAN POPESCU
VIORICA POPESCU
MARINELA PREOTEASA
MIHAELA-ALEXANDRA RAŞCU
VIRGIL RĂZEŞU
TOMA ROCNEANU
MARIANA ROGOZ STRATULAT
NATAŞA VALENTINA ROMAN
DORA ALINA ROMANESCU
MIRCEA ROŞA-MIRO
NATALIA RUSU (MAMA NATA)
MARGARETA MARIANA SAIMAC
IOAN SENI
FLORENTIN SMARANDACHE
MIHAI ŞTIRBU
IOAN TORPAN
TÓTH ÁRPÁD ARTANGEL
ELENA TRIFAN
VOICHIȚA TULCAN MACOVEI
AL. FLORIN ȚENE
IONUȚ ȚENE
TITINA NICA ȚENE
RAVECA VLAŞIN
TUDOR ZELENI


În "MEMORIAM", de Iulian Patca

* CARMEN ALEXANDRINA(BASSO)
* VASILE I. BUNEA
* MARIA BURUIAN
* IOAN BOZAC
* VICTOR CHEŢE
* NICOLAE GHEORGHE PODIŞOR
* EMIL PERŞA
* DOINA SPERANŢA MĂRGHITAŞ
* EUGEN POP
* EMILIA TUDOSE
* MIRCEA TUDOSE

În "Postfaţă" Gavril Moisa, printre altele ne spune:
"De ani de zile, LSR, o organizaţie profesională nonguver-
namentală, apolitică, fără scop lucrativ sau patrimonial, 
formată din creatori în domeniul literaturii, un fenomen
real demn de luat în seamă, care acţionează în folosul culturii
şi creatorilor români din ţară şi de pretutindeni, luptă asiduu
cu diverşi miniştrii şi structuri, pentru recunoaşterea naţională
a acesteia ca - asociaţie de utilitate publică- (conform O.G. 26/2000,
completată cu Legea 145/2012), aşa cum s-a făcut şi există în toate 
statele democratice şi în ţările vecine..."