sâmbătă, 30 iulie 2016

Lansare de carte la Centrul Cultural "Al. Marghiloman" Buzău u Chintesenţă literară

  Pe lângă cititorii fani ai literaturii măiastre, volumul „În sângele PLOII” autor, scriitorul, jurnalistul şi criticul literar Marin Ifrim,membru titular al USR, ar trebui ca acest volum să fie şi în atenţia iubitorilor de rebus. Tocmai că ne ţine mintea trează şi esenţa pură a trăirilor.
  Cine intră-n  Universul acestor trăiri vor descoperi: Definiţii, reflecţii şi maxime, revoltă împotriva duplicitarilor, făloşilor…Respect şi consideraţie faţă de valorile de ieri şi de azi, ori trecerea printr-o perioadă deosebit de grea, dar şi despre probleme cotidiene, sociale, profesionale, fără să trecem peste nominalizarea celor dragi din familie. Volumul cuprinde de-a dreptul lecţii despre viaţă, într-o formă mai mult decât elevată.
  În încercare de-a intra în detalii, putem descoperi că autorul Marin Ifrim, defineşte pe cei care „Nu pot visa adevărul”  ca fiind „orbii somnului”. Aceeaşi definiţie şi pentru cei care „N-au ştiut niciodată ce-i modestia… Fariseul  este cel cu vârful degetelor în gură” ori „Lăutarii limbii – Ei, neverosimilii consumatori de certitudini putrede/Lăutarii limbii portative”.
Pomeneam de „reflecţii şi maxime”, iată câteva:                                                                                             1.Cel mai ascuns Eu, e cel la vedere.                                                                                                  2.Cuvintele nu pot exista fără să fie gândite. („Gând rostit”).                                                                                                                                                 3.Din lipsă de fier în sânge, măsor veşnicia. („La forjor”).                                                                                              
 4.Viaţa este cel mai lung drum pe care-l poate străbate un om în sens unic. („Drumul cuvintelor”)                      5.Au multe cuvinte şi încă nu s-au cunoscut.                                                                                                                                                    6.Ai zice că o am dacă arătarea s-ar lăsa pipăită. („În dosul oglinzii”)                                                7.Pentru îngeri gropile se sapă de jos în sus.
  Trecerea printr-o perioadă extrem de grea poate fi remarcată în „Casa cuvintelor”. Revolta, decepţia împotriva duplicitarilor, făloşilor, împotriva acelora care nu au învăţat să aprecieze, împotriva imoralilor şi acelora care vor să fie mai mari decât pot fi. Citez: „Voi nu obrazul celuilalt vă doriţi, ci măselele/Numărate una câte una, în palmele voastre nisipoase/În care zilnic vă scuipaţi curajul de haită”.
  O altă lecţie de viaţă în care ne învaţă cum să iubim, să respectăm, fie că se numesc actori (vezi: Teatrul George Ciprian…) ori scriitori de ieri şi de azi precum „Cărturarul”… „Citeam în el ca-n Biblie şi eram tare fericit/că-l pot vedea chiar şi când nu exista” şi, continuă: „După un referendum mie însumi, am votat Monarhia literelor…Passionaria Stoicescu este regina literelor noastre.
  Autorul ţese scenă după scenă aşezând cuvintele c-o măiestrie aleasă. Într-o lume bântuită de egoism şi speranţe deşarte, prăbuşirea iluziilor de altădată fiind astăzi compensate cu licăre de lumină (ex.: „Acum scriu…în sângele ploii, pe scara sufletelor, la rădăcinile miezului de soare”.
  Marin Ifrim este un scriitor cu-n spirit liber, comprehensiv în tainele chintesenţei literare, gustul său fiind unul rafinat.

vineri, 8 iulie 2016

Opinia şi cultura buzoiană

În capitala judeţului de interferenţă a Ardealului cu Moldova,  judeţul Munteniei este unul din adeptele promovării culturii. Aici cultura, chiar şi-n vremea Orânduirii fără libertate, a ocupat pagini importante cu privire la literatură, articolele din: "Cadran literar", "Cadran istoric....
Astăzi, publicaţia "Opinia", continuatorul ziarului "Viaţa Buzăului", graţie unui om de suflet, scriitorul Marin Ifrim, membru titular  al LSR, continuă să adune în paginile sale, informaţii despre unele publicaţii literare. Astfel, în aceeaşi pagină, precum altădată, Literatura de la pagina a 6 a, scriitorul reprezentativ al judeţului Buzău, ne informează că prestigioasa revistă "Spiritul critic"nr. 3 (57) iulie 2016, la "Caruselul revistelor", Petre Azaduca acordă "spaţiu generos" revistelor "Cartelul metaforelor", revistă buzoiană a Casei de Cultură a Sindicatelor Buzău...alături de revista "România Literară", revistă a Uniunii Scriitorilor.
Cum, redactorul-şef al revistei "Cartelul metaforelor", Marin Ifrim, ţine vie publicaţia pe hârtie, în paginile Opiniei buzoene, pomeneşte şi de revistele "Renaşterea ruşeţeană"nr. 4/2016, precum revista noastră "Uscând o lacrimă" nr. 30/32din 2016, nominalizând că, în domeniul literar, au semnat articole de "larg interes cultural": Mariana Vicky Vârtosu, Vlad Teodor Petcu, Petre Isachi, Dumitru K Negoiţă, Florin Grigoriu şi, cu voia domniei sale, Nistor Tănăsescu şi Marin Ifrim. Referitor la poezie, semnatarul articolului a spus: "- Multă poezie bună, remarcabile până la obsesie fiind poemele lui Girel Barbu şi George Militaru".
Aşadar, publicaţiile pe hârtie nu mor. Să ne trăeşti dragă Marin Ifrim că, printre multe alte preocupări literare ale judeţului, ne ţii încă vie, publicaţia pe hârtie.