sâmbătă, 15 februarie 2014

Ca o arcadă a...armoniei!

Vezi căciula aceasta
e a mea?
Cunosc mai toţi salcâmii de când port în mine oful
ce se întâmplă în ţara mea
viaţa-i care pe care
un adevăr ca pâinea.
Grădinile noastre plâng după rămurelele rupte de înfulecători
noi, cărăm vreascurile
că nu-i dă nimeni afară din pantaloni!
În oglinzi, portrete lăcrimate
oricât ne-am preface
putem ignora clocotul?
Răscoală-n suflet
cine-şi mai permite să se sacrifice pentru a face fericit pe cineva?
Făgăduinţa se dezvoltă-ntru-na
singura şansă de-a supravieţui rămâne protestul?
- Ce trece vremea!
În zadar trăim zile tranmdafirii, portocalii, violet
când ai sufletul necuprins de vreo bucurie
rătăceşti degeaba sub soare.
Doamne! Ce gânduri murdare are viaţa
noi, ce facem?
Le curăţim?
Ca un cetăţean care şi-a plătit la timp datoriile
înalţ chemări împotriva suferinţei
pentru mila unei fiinţe faţă de ceailaltă
nu mă întrebaţi
- De ce-i amară viaţa
sunt întrebări de-a floarea-soarelui
încă şi încă se vor înmulţi ca-n smocuri mărăcinii.
Într-o Românie cu de toate
nici cerul şi nici pământul nu ne mai iartă!
Şi păsările s-au îmbolnăvit de atâta otravă
doar pentru că nu cei curaţi introduc busuiocul în căldăruşe.
Privesc fix, pe nesăturate
la leşiatice nădejdi
m-aş cufunda într-o adâncă visare
ca trezindu-ne
rând pe rând
să simţim o astfel de libertate
ca o arcadă a...armoniei!

(Lucrare ce va fi cuprinsă într-o viitoare antologie "Bucurii autocreate") 

luni, 3 februarie 2014

Clipe de bucurie (antologie)

Prezenta antologie, editată la  "Amurg sentimental", înfăţişează pe coperta I a cărţii (din imaginea alăturată), o pictură a artistului plastic (secretar al UAP -sucursala Bucureşti) Ecaterina Mihai, din "lirica eminesciană - Pe lângă plopii fără soţ". Un volum colectiv ce se întinde pe 250 de pagini,  plin de respect şi cinste pentru marele Mihai Eminescu, născut în preajma aniversării zilei de naştere a poetului nepereche!. 
Iată scriitorii prezentaţi în ordinea în care sunt cuprinşi în volum, alăturându-li-se şi câteva titluri din lucrările prezentate: Milen Badralexi - "cine-i are; vieţaş; maidanul meu de dragoste"; Cornel Balaban - "lui Eminescu; poeţii; madrigal";  Magda Bădoiu - "uneori; ca meşterul Manole; Socrate condamnat"; Ion V. Maftei- Buhăieşti (membru USR) - "Aşteptare emineşciană; tinereţea lui Eminescu; iubirea şi primăvara"; Eleonora Blidar - "O călătorie minunată; prietenii Irinei"; Ioan Ioan Căprăroiu - Maestre, lui Ion Machidon; Omagiu lui Brâncuşi; grâul şi neghina"; Radu Dănăilă -  "Tu eşti; eu ţin; te simt"; Ana Ghiaur - "Amintirea unui vis; amurg; cu anii; Florin Grigoriu - "Dragostea de Eminescu în revista Amurg sentimental; Amurg sentimental, anul XV"; Paula Isac - "Sonet XXX; trenul; furtuna"; Nicolae Iştoc - "vîrcolaci în eter; la balamut"; Mihai Istudor - "sfârşitul legendei, în memoriam Costică Ştefănescu"; Cleopatra Luca -  "aniversare; mărturisirea"; Constantin Mironescu - "Radiografie pe nisip; după mult timp; o iubire"; Dumitru K Negoiţă (membru LSR) - "Lanţul unei bucurii ori comoara din casă; cu sufletul în...bucurie!; de ce iubim unii...istoria!"; Iulian Nuţă - "Cartea poetului; alegere; bună măsură"; Mariana Popa - "Eminescu, sol al lumii viitoare; floare albă; pierdut în rugina toamnei"; Mircea Pătraşcu - "Floarea de cais; te caut; la metrou"; Miron Ţic - "Eminescu şi Veronica; chipul lumii; să mă bucur de noroc".
In încheere, mă bucur că pot fi o frunză din acest copac ce-a dorit să aducă bucurii!